Pressmeddelande -

Släpp kvinnorna loss!

Endast en tredjedel av de offentliganställda akademikerna väljer att vara offentliganställd om de får möjligheten att välja fritt. Det visar en ny undersökning från SACO som presenterades i samband med ett seminarium i Almedalen på tisdagen. Många av dem som är missnöjda har dessutom svårt att föreställa sig att de inom en tioårsperiod är något annat än just offentliganställd. Problemet drabbar främst de kvinnliga akademikerna eftersom varannan kvinnlig akademiker idag arbetar i offentlig sektor. - Nyföretagande inom vård och omsorg vore en effektiv väg för att få fler kvinnliga företagare, men också för att öka antalet alternativa arbetsgivare för de kvinnodominerade yrkena inom den offentligt finansierade verksamheten. Det skulle dessutom ge en press uppåt för de lägsta akademikerlönerna, säger SACO-ordföranden Anna Ekström. SACO:s nya rapport ”Akademikerbarometern 2-2005” presenteras i samband med ett seminarium som SACO anordnade tillsammans med Almega i samband med Almedalsveckan. Vid seminariet diskuterades hur landets universitet och högskolor kan bli bättre på att framhålla företagande som en naturlig arbetsform att utöva yrket för den som genomgått högre utbildning Akademikerbarometern 2-2005 visar att endast var tionde akademiker under sin högskoleutbildning har uppmuntrats att bli företagare. Bland de yngsta (under 29 år) har knappt var sjätte uppmuntrats till företagande under sin högskoleutbildning. Det är ingen stor andel, men betydligt högre än för de äldsta (över 60 år) där motsvarande siffra (3 procent) är försvinnande liten. Vid seminariet medverkade bl a Bijan Fahimi som driver Veritas Communication, Carl Jan Granqvist, vd för AB Måltidsupplevelser i Grythyttan, Lisen Kebbe, psykolog som driver företaget Kebbe Sandström, Karin Pilsäter, riksdagsledamot, ekonomisk talesman (fp), Mikaela Valtersson (mp), Mats Lundqvist, universitetslektor, föreståndare för Chalmers entreprenörsskola, Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega och Benny Johansson, kanslidirektör Civilekonomerna. Skriften ”Akademikerbarometern 2-2005" finns på www.saco.se Mer information: Anna Kopparberg, tel 070-456 60 44 och Jonas Bengtsson, 070-593 03 47, båda SACO, på plats i Almedalen. Ytterligare information om SACO Forum under Almedalsveckan finns på www.saco.se/visby SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation Box 2206, 103 15 Stockholm, 08-613 48 00 Presschef Sven Erik Jansson 08-613 48 59, 070-782 19 22

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00