Pressmeddelande -

Svagt debattinlägg Leif Pagrotsky: oredan minskar inte för att man fryser den

- Det är förstås bra att det nu verkar gått upp för utbildningsministern att allt inte är idealisk inom universitetssektorn. Att han nu önskar göra en översyn av forskningens finansiering och struktur är något SACO välkomnar. Det säger Göran Blomqvist, styrelseledamot inom SACO, i en kommentar till utbildningsministern förslag att stoppa handläggningen av högskolornas ansökningar om att bli universitet liksom ansökningar att få rätt att utfärda forskarexamen (DN Debatt 12/4). Men av tonen i övrigt i artikeln verkar regeringen vilja bortse från en rad oroande fakta, menar Blomqvist och exemplifierar: Det som svensk forskning kan vara stolt över beror på satsningar som gjorts långt tidigare. Nu minskar antalet citeringar av svenska forskare internationellt, framför allt inom medicinsk forskning. Det tog 30 år att bygga upp de fyra föregående universiteten och sex år att bygga upp de nya. Kvalitetsproblemen vid en sådan snabb expansion är något som Pagrotsky över huvud taget inte nämner. Under det decennium som Persson varit statsminister har statens anslag till forskningen som andel av BNP minskat. Det "mycket ambitiösa åtagandet" om att satsningen på forskning ska uppgå till 1 procent av BNP är vad många andra europeiska redan länder har, så det är väl ett minimikrav för att Sverige inte ska tappa gentemot övriga Europa. David Svenn, ordförande vid SACO:s studentråd, anser att politiken inom forskning och högre utbildning kan liknas vid att ha en erkänt bra bil. - Om man under flera år drar ned på underhållet för att bara köpa extrautrustning för pengarna, kommer så småningom några varningslampor att börja lysa. Vad som idag hänt är att Pagrotsky, alltjämt leende, försöker kompensera utebliven grundservice genom att dra i handbromsen och göra en anteckning om att ringa bilprovningen för en grundlig översyn. Visst är det bättre än att göra ingenting, men ska Sverige behålla och stärka sin roll som en vass forskningsnation behövs större fokus på de grundläggande underhållet. Vi ser fram emot att den begynnande sjukdomsinsikten åtföljs av fler goda åtgärder! För ytterligare kommentarer; Göran Blomqvist, tel 070-796 36 11 eller David Svenn, 070-557 19 84. www.saco.se

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00