Pressmeddelande -

Varför ändra på kompetenskrav?

Behåll kravet på att Konsumentombudsmannen ska vara jurist. Det skriver SACO i ett brev till Lagutskottet om förslaget att slopa kravet. Det är i en motion till riksdagen som det föreslås att kravet på att Konsumentombudsmannen KO ska vara jurist ska tas bort (KO är tillika generaldirektör för Konsumentverket). Riksdagens lagutskott avser att tillstyrka förslaget. Även den berörda myndigheten, Konsumentverket, avstyrker. - Det är viktigt för rättssäkerheten att konsumenternas högsta företrädare har juridisk kompetens, skriver SACO. KO får biträda konsumenter som ombud i domstol om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen. Detta innebär kvalificerade juridiska bedömningar som kräver hög kompetens. Ev frågor: Marie-Louise Strömgren, SACO, 08-613 48 73 eller 070-768 33 19

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00