Pressmeddelande -

- Viktigt ge konsumentupplysning

- Sacos satsning på studentmässa och arbetsmarknadsprognoser för akademikeryrken är i första hand en fråga om konsumentupplysning. Det sade Ossian Wennström, utredare på Saco när Sacos Studentmässa fortsatte i Malmö på onsdagen.

I förra veckan presenterade Saco skriften Framtidsutsikter för akademikeryrken när Saco Studentmässa öppnade i Stockholm. När mässan fortsatte i Malmö idag är 10 000 sistaårsgymnasister förhandsanmälda för att besöka de 80 utställarna eller delta i några av de 70 seminarier som anordnas.

- Att välja utbildning och framtida yrkeskarriär är inte lätt. Med Framtidsutsikter vill vi bidra med värdefulla fakta, inspirera och väcka nyfikenhet att ta reda på mer om akademiska yrken, säger Ossian Wennström, Saco, som bland annat medverkar vid två seminarier på mässan. Våra prognoser handlar om långsiktiga trender på arbetsmarknaden, till exempel hur många som kommer att utbildas eller pensioneras. Just nu är vi på väg in en lågkonjunktur men hur den ser ut om fem år vet vi inte idag. Det verkliga arbetsmarknadsläget kan då vara både bättre och sämre än den trend som prognosen anger.

- God tillgång på jobb är inte bara kännetecknade för yrkesområdet med brist utan även för yrken där arbetsmarknaden är i balans. En balanserad arbetsmarknad innebär oftast att de flesta får jobb, fortsätter Ossian Wennström. Det är den kunskapen vi vill förmedla till gymnasieeleverna. Mässan samt skrifterna Välja yrke och Framtidsutsikter är därför en konsumentupplysning för att underlätta ungdomarnas studieval.

Vilka ställer ut i Malmö?
Universitet och högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar, som KY, folkhögskolor, yrkesutbildningar och privata utbildningar. Likaså internationella utbildningar och agenter för utländsk utbildning, näringsliv, myndigheter och organisationer, Saco och Sacos förbund.

Samtliga gymnasieskolor i södra Sverige, vuxengymnasier, folkhögskolor och regionens arbetssökande har bjudits in till mässan.

- Tack vare Sacos och de 24 yrkesförbundens kunskap om högskoleyrken och arbetsmarknad har våra mässor extra mycket innehåll och ger gedigen information om både utbildning och yrket/arbetsmarknaden. Bland annat anordnar vi omkring 70 seminarier om yrkes- och utbildningsval som man kan lyssna på helt kostnadsfritt, berättar Sandra Wahlgren, ansvarig för Saco Studentmässa.

Tid och plats: Onsdag 26 nov kl 9 -16, Malmömässan.

Ossian Wennström medverkar 10.00-10.30 och 13.00-13.30 i Sal K3, Malmömässan.

Mer information om mässan , sewww.saco.se/sacomassor eller kontakta Sandra Wahlgren, 070-733 71 88.

Ossian Wennström nås på telefon 0709-45 00 23.
Framtidsutsikterna finns att ladda ner/beställa från http://www.saco.se

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anders Jonsson

Presskontakt Presschef 08-613 48 00