Hur ska självkörande bilar utvecklas och bete sig för att en människa ska kunna hantera dem på ett säkert sätt?

Hur ska självkörande bilar utvecklas och bete sig för att en människa ska kunna hantera dem på ett säkert sätt?

Tid 15 Oktober 2018 13:00 – 17 Oktober 2018 14:15

Plats Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg

Hur ska självkörande bilar utvecklas och bete sig för att en människa ska kunna hantera dem på ett säkert sätt?

Välkommen att ta del av den senaste kunskapen inom detta högaktuella område på den internationella trafiksäkerhetskonferensen Driver Distraction and Inattention, DDI2018, arrangerad av SAFER Trafiksäkerhetscentrum, Konferensen arrangeras den 15-17 oktober på Lindholmen, Göteborg.

Fordon med olika nivåer av automatisering är snart på vägarna. Otroligt spännande för både forskare och allmänhet. Men vad innebär de olika graderna av automatisering egentligen för koncentrationen och möjligheten att växla ansvarsroller mellan bilen och förare? Till exempel, vad kan man förvänta sig att en människa klarar av att övervaka? Hur bra kan en förare återta kontrollen när detta behövs och var går gränsen för mänsklig reaktionsförmåga? Tekniken ger upphov till en mängd nya forskningsfrågor kopplade till trafikanters säkerhet, vilka kommer att diskuteras på DDI2018. Dessutom kommer flera automatiserade fordon att visas upp.

Banbrytande forskning kommer att presenteras

Det är den sjätte gången som företrädare för forskning, industri och akademi träffas för att uppdatera sig om aktuell kunskap och trender när det gäller bristande uppmärksamhet och distraktion i trafiken. Magnus Granström, SAFERs föreståndare säger:

- Utvecklingen av förarstöd och automation är för närvarade extremt snabb, så snabb att forskningen av naturliga skäl inte haft tid att genomföras i alla aspekter. Det är inte förrän nu som vetenskapliga studier om hur människor kan hantera automatiserade bilar publiceras i större skala.

På konferensen kommer banbrytande resultat, kopplade till temat, att presenteras. De mänskliga utmaningarna med de olika graderna av automatisering kommer att belysas. En paneldiskussion och talare, från bland annat EuroNCAP, kommer att ge en bild av hur vi kan tackla utmaningarna för att anpassa automatiserade fordon till människans förmåga.

Trent Victor, Adjungerad Professor på Chalmers/SAFER, en av arrangörerna och konferensens vetenskapliga ledare säger:

- Det är viktigt att man förstår var gränserna går för vad man kan förvänta sig av människans förmåga att övervaka, göra nödvändiga ingrepp och hantera automatiserade fordon. Flera av forskningsrapporterna som presenteras på konferensen kommer visa på att om automatiseringen inte är utformad rätt så är det extremt svårt för en människa att säkert övervaka och ta över körningen av ett självkörande fordon på ett säkert sätt.


Forskningsbilen Wizard-of-Oz

På konferensen kommer bland annat en av Volvo Cars forskningsbilar för autonoma system, Wizard-of-Oz (WOz), visas upp, liksom Veoneers konceptbil LIV.

WOz-bilar har använts på testbanor och allmänna vägar och bidragit till nya forskningsresultat om människans förmåga att hantera olika grad av automation genom att en testledare, ”trollkarlen”, simulerar fram olika verklighetstrogna scenarion. Läs mer här.

Veoneer visar sin Learning Intelligent Vehicle (LIV) 2.0 från CES 2018® i Las Vegas. Konceptbilen visar hur ett verkligt samspel mellan människa-maskin kommer att påverka konsumenternas acceptans av självkörande bilar. Forskningsplattformen LIV kommer använda den senaste teknologin som har utvecklats för att besvara frågor som:

  • Under vilka unika omständigheter måste föraren ta kontrollen?
  • Måste tekniskt viktiga funktioner som inbromsningar eller svängar modifieras för att ta hänsyn till passagerarna?
  • Hur bör en smart bil samverka med människor som är upptagna med underhållning eller annan mobilverksamhet?


Media välkommen

Under konferensen kommer ett 50-tal forskningsrapporter att presenteras. Media kommer ha möjlighet att träffa forskarna i separata intervjuer. En paneldebatt på temat ”Driver engagement during assisted driving” kommer att genomföras med olika experter tisdagen den 16 oktober klockan 13:15.

- Vi hoppas att denna konferens kommer att ge möjlighet att ge en bra och bred förståelse för den senaste vetenskapen och identifiera behovet av framtida forskning, avslutar Trent.

Länk till programmet

Ämnen

  • Beteendevetenskap

Regioner

  • Västra Götaland

SAFER Trafiksäkerhetscentrum är ett kompetenscenter där ett 30-tal partners från samhället, akademin och industrin samarbetar tvärfunktionellt för framgångsrik och effektiv forskning inom fordons- och trafiksäkerhet. Forskningen på SAFER spänner över ett brett område som täcker flera discipliner och omfattar människor, fordon och infrastruktur. Centrets multidisciplinära verksamhet engagerar många ledande forskare inom trafiksäkerhet och vår projektportfölj bidrar till Sveriges nollvision och FN:s globala hållbarhetsmål.

Detta betyder också att SAFER ingår i ett större samhällsprojekt: skapandet och förverkligandet av ett smart, hållbart och säkert transportsystem, både i städerna och på landsbygden. SAFER erbjuder världsledande kunskap och projektmetodik inom området trafiksäkerhet och vår vision är att bedriva gränslös forskning för att rädda liv. Läs mer på www.saferresearch.com

Presskontakt

Magnus Granström

Magnus Granström

Presskontakt Föreståndare SAFER 0734-060424
Malin Levin

Malin Levin

Biträdande föreståndare Kommunikation, partnerskap 0733-330783