Pressmeddelande -

Fast telefoni försvinner - Sätter krav på nya flexibla larm och larmöverföringssystem

”Nu börjar Telia Soneras omvandling av fast telefoni till mobiltelefoni. Delar av det gamla telenätet ska ersättas, eftersom det inte vare sig är tekniskt möjligt att renovera eller inte är lönsamt för Telia Sonera. Brev har skickats ut till berörda abonnenter i kommunerna, som måste besvara detta för att inte bli utan telefoni om ett halvår. Det berättar Björn Berg, informationsansvarig på Telia Sonera. ”Projektet kallas Teknikskifte och har vid olika tillfällen under 2009 och 2010 presenterats för Näringsdepartementet, PTS kommunerna och andra berörda intressenter informerar Anders Bruse, dåvarande Senior Vice President, Telia Sonera i ett brev till Post- och telestyrelsen.”

Relaterade länkar

Ämnen

  • Olyckor

Kategorier

  • fast telefoni upphör
  • fast telefoni
  • krav på nya flexibla larm

Safetel arbetar kontinuerlig för att vara den främsta leverantören av kostnadseffektiva mobilbaserade lösningar för övervakad larmöverföring. Safetels vision är att bidra till ett tryggare samhälle genom att göra övervakad larmöverföring tillgänglig till alla. Vi ska leverera innovativa och flexibla lösningar som är enkla att installera och ger bestående värde för kunden.

Kontakter

Peter Sääv

Presskontakt Försäljningsdirektör 08 - 410 475 00

Relaterat innehåll