Gå direkt till innehåll
Nya slipskivor ger kostnadssänkningar inom precisionsslipning

Pressmeddelande -

Nya slipskivor ger kostnadssänkningar inom precisionsslipning

Norton lanserar ett helt nytt sortiment slipskivor för precisionsslipning som uppges ha väsentligt bättre prestanda och därmed ge lägre total slipkostnad. Avverkningsgraden är 30 % - 100 % högre och skivans livslängd kan ökas med 33 % - 100 % jämfört med konventionella keramiska slipskivor. Vidare kan man med de nya skivorna minska effektuttaget i maskinen med upp till 15 %. Det nya sortimentet, som har beteckningen Norton Quantum, är avsett för precisionsslipning inom bilindustrin, kullagertillverkning, kugg- och gängslipning, valsslipning, slipning av verktyg, stansar mm. Slipskivorna finns med antingen keramiskt eller organiskt (bakelit) bindemedel. Norton Quantums effektivitetshöjande egenskaper kan i första hand förklaras av ett helt nytt slipmedel som utvecklats av Saint-Gobain Abrasives. I skivorna används en ny typ av keramiskt slipkorn som agerar olika beroende på vilka slipparametrar som används; Vid låga sliptryck bryts det ned lätt och frilägger nya skärande eggar och blir friskärande, och vid hårda sliptryck blir det motståndskraftigt mot nedbrytning och därmed mer hållbart. I Norton Quantum används även ett nytt bindemedel som bättre förankrar slipkornen i skivan och därmed ger längre skivlivslängd. Den nya teknologin ger Norton Quantum ett mycket brett användningsområde som omfattar slipning av många olika material med bibehållen prestanda: Från gjutjärn, stål och rostfritt till mycket svårslipade material som inconel och titan. Quantum-sortimentet omfattar rund-, plan- och centerlesslipskivor, skivor för kugg- och gängslipning, verktygs- och innerslipning samt organiskt bundna skivor för valsslipning och segment för planslipning.

Ämnen

Kontakter

Anders Johansson

Anders Johansson

Presskontakt Marketing Manager 072-379 84 04

Världens största tillverkare av slipprodukter

Saint-Gobain Abrasives AB är Sveriges ledande leverantör av slipprodukter, och ingår i Saint-Gobain Abrasives som är världens största tillverkare av slipmaterial. Saint-Gobain Abrasives AB är en väletablerad leverantör till svensk industri, och är framförallt känd för ett mycket brett produktsortiment av mycket hög kvalitet. I Sverige marknadsförs flera av Saint-Gobains välkända varumärken som till exempel Norton, Flexovit, Winter, Farécla och Norton Clipper.

Saint-Gobain Abrasives AB
Gårdsfogdevägen 18 A
168 66 Bromma
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum