Pressmeddelande -

Tio är kvar i fighten - Vem vinner årets SAKAB AllFa-pris?

De giftiga ämnen som finns i farligt avfall kan orsaka stora skador. Landets kommuner har därför uppdraget att sortera ut det farliga avfallet ur hushållssoporna. Då kan avfallet destrueras på ett miljöriktigt sätt.

För att premiera arbetet delas årligen SAKAB AllFa-priset ut till den kommun som är bäst på att samla in hushållens farliga avfall. Vinnaren koras den 1 juni då priset delas ut på branschorganisationen Avfall Sveriges årsmöte. Prissumman är på 100 000 kronor. Vinnaren får också en Plockanalys för att studera resultatet av miljöinsatsen.

Tio är nominerade. De två senaste har utsett genom ett omfattande förslagsarbete där landets kommuner har fått ge förslag och det blev klart idag. Årets nominerade är DalaAvfall, Gästrike Återvinnare, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Järfälla kommun, Jönköpings kommun, Luleå kommun, Solna stad, Örebro kommun och Östersunds kommun.

SAKAB AllFa-priset delas i år ut för femte gången. Tidigare vinnare är kommunerna Skinnskatteberg, Öckerö, Sundsvall och Kiruna.

– Nomineringarna har skett dels genom förslag från oss på SAKAB och Avfall Sverige, dels genom att Sveriges kommuner tillfrågats om förslag. Vi premierar både kvantitet i insamlingen och kvalitet. För att kunna avgifta kretsloppen krävs ett initiativrikt och målmedvetet arbete och det är denna kvalitet som är betydelsefull, förklarar Göran Eriksson, vd på SAKAB AB, Sveriges ledande behandlare av farligt avfall.

– Vi har delat ut priset i fem år och vi märker att engagemanget kring tävlingen ger resultat. Utmärkelsen är en sporre för att komma vidare i miljöarbetet.

Fakta

Många vardagliga produkter måste behandlas som farligt avfall för att inte skada människor och natur när de ska tas om hand. Några exempel är rester av målarfärgen, nagellacket och insektmedlet, mobiltelefoner, trasiga glödlampor, lågenergilampor och lysrör, kasserade batterier, spillolja och oljefilter, lösningsmedel, läkemedel och kvicksilvertermometrar.

För ytterligare information:

Göran Eriksson, vd SAKAB AB, telefon 070-525 91 10

Ämnen

  • Miljöförstöring

Kategorier

  • återvinningscentral
  • återvinning
  • sakab
  • giftiga ämnen
  • avgiftning
  • avfallshantering; avfallsminimering; transport av farligt gods

SAKAB är Sveriges mest kompletta och differentierade behandlare av farligt avfall. Vi erbjuder komplett problemlösning för farligt avfall och förorenade markområden. Vår verksamhet har sedan starten varit att avgifta kretsloppen och idag är missionen tydligare än någonsin. Farliga ämnen ska bort från kretsloppet. Med hjälp av vår kunskap, erfarenhet, bredd och bästa tillgängliga teknik kan vi nå dit. www.sakab.se

Kontakter

Annika Lorin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, marknadskommunikation 070-375 78 18

Hanna Eriksen

Presskontakt Administrative MD Sweden, EHSQ Director Miljö, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö 070-375 88 06