Gå direkt till innehåll
Jon Arnell, CIO vid von Euler & Partners och investeringschef inom Säkrakoncernen
Jon Arnell, CIO vid von Euler & Partners och investeringschef inom Säkrakoncernen

Nyhet -

Marknadssyn juni 2024 - en välbehövlig sommarpaus

Sommaren rycker närmare och med det en förhoppning om en stillsamt trendande marknad i nordlig riktning. Det kan mycket väl bli så och förutsättningarna finns för fortsatta uppgångar under året. Avtagande inflation, centralbanker som har råd att vara lite mjukare och vinster som ger stöd till aktier. Riksbanken, och snart också ECB, sänker räntorna medan Feds intentioner är mer oklara.

Årets uppgång har kommit utan bekymmer där låga riskpremier och en stabil utveckling i marknaden vittnar om en avsaknad av oro i dagsläget. Det föranleder att en konsolidering i närtid skulle vara hälsosamt. En justering av förväntansbilden, som kanske lutar lite väl positivt i dagsläget, kan vara på sin plats.

”The everything rally”
Vi befinner oss i en form av momentum-marknad, det vill säga en marknad som väljer att tolka det mesta positivt. Eller kanske snarare en reaktion på att saker och ting inte blir värre än förväntat.

Marknaderna, och då framför allt de amerikanska, slits mellan ett positivt och ett negativt scenario kring räntesänkningar. Det perfekta utfallet är en tydligt fallande inflation samtidigt som ekonomin bromsar in lite lagom, allt för att möjliggöra räntesänkningar. Vi uppnår då en form av ”goldilocks” eller en perfekt mjuklandning.

Det negativa scenariot följer på en tydlig inbromsning ekonomiskt, vilket leder till press nedåt på redan högt ställda vinstförväntningar. Mycket hänger på hur Fed agerar och framför allt anledningarna bakom.

Fed riskerar att bli baktunga
Arbetsmarknaden, som är nyckeln framåt, har uppvisat få svagheter och tillväxttakten på nya jobb är god. Den amerikanska centralbanken vill ha mer data över inflationen för att vara trygg i att det går åt rätt håll, då inflationen under de sista månaderna planat ut på den höga sidan. Det har i sin tur tryckt ut förväntningsbilden om när den första sänkningen kommer.

Geopolitisk oro bidrar samtidigt till stigande fraktpriser, vilket ger pandemivibbar och spär på inflationsstressen. Den senaste PCE-siffran kom dock in i linje med förväntan, vilket ger viss lättnad.

Stigande eller ihållande inflation riskerar att leda till högre räntor längre och därmed potentiellt äventyra en mjuklandning. I vilket fall ser Fed ut att bli baktunga i termer av räntesänkningar.

Riksbanken inväntar övriga, men sänker vidare i höst
Till skillnad från eurozonen, där viss löneinflation spökar och delvis grumlar ECBs fortsatta räntebana, är vägen öppen för fortsatta räntesänkningar för Riksbanken. Men de lär inte komma förrän till septembermötet, då Riksbanken uppenbarligen inte har några problem att gå först men de vill inte agera enskilt.

Riksbankens fokus riktas alltmer på den inhemska ekonomin, vilken vädrar morgonluft med tydligt fallande inflation, piggare inköpschefer och en återgång till en stabilare tillväxt framåt.

Givet det förbättrade inflationsläget och de grundläggande stabila statsfinanserna ser utsikterna betydligt bättre ut än tidigare, vilket talar för svenska tillgångar i stort.

Marknaderna förväntar sig redan mycket
Förutsättningarna finns för vidare uppgångar för aktier generellt med stigande vinster, avtagande inflation och mjukare centralbanker. Vi ser en rotation mot de cykliska delarna i marknaderna i takt med stabilare ekonomisk utveckling, vilket det positiva momentumet inom koppar och industrimetaller i stort vittnar om.

Men i det kortare perspektivet finns det ett antal varningsklockor som ringer där en konsolidering skulle vara av godo för marknaderna i det längre perspektivet. Tighta kreditspreadar och nedpressad volatilitet i termer av Vix-index är tecken på avsaknad av oro i marknaden eller att utrymmet för misstag är nästintill obefintligt.

Tillgångsallokering
Vi fortsätter att argumentera för att vara investerad i marknaden, men att dagens miljö inte föranleder ett ökat riskutnyttjande. Avkastningsmöjligheterna är fortsatt goda inom räntebärande tillgångar och då med fördel inom kvalitativa krediter, medan svenska aktier ser relativt mer intressanta ut. Vi behåller vår neutrala tillgångsallokering uttryckt i andelen aktier i förhållande till räntebärande placeringar i en långsiktig portfölj.

För ytterligare information, vänligen se den bifogade rapporten eller kontakta:
Jon Arnell
CIO von Euler & Partners och investeringschef inom Säkrakoncernen
Tel: 070 628 44 88
E-post: jon@voneulerpartners.se

Petra Broman
Head of Communications
Tel: 079 006 81 90
E-post: petra.broman@sakra.se

Ämnen

Kontakter

Jon Arnell

Jon Arnell

CIO vid von Euler & Partners och investeringschef inom Säkrakoncernen +46-70 628 44 88
Petra Broman

Petra Broman

Presskontakt Head of Communications +46 79 006 81 90

Säkra

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra har kontor på ett 60-tal orter över hela Sverige med fler än 500 medarbetare som verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Bland kunderna finns omkring 60 000 företag och 250 000 individer. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bland annat Finansinspektionen och Insuresec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra

Box 5775
111 87 Stockholm
Sweden