Pressmeddelande -

Saldab levererar IP-telefonilösning till Regiondjursjukhuset i Malmö

Saldab har fått förtroendet att leverera IP-telefonilösning till Regiondjursjukhuset i Malmö som betjänar Djursjukhusets 5 kliniker. 

Saldab levererar alla delar för en komplett telefonilösning inklusive LAN, WAN, Unified Communicationlösning, projektledning, installation, utbildning, serviceavtal och finansiering.

Saldab har tillsammans med kunden gjort en mycket noggrann ROI-kalkyl som visar att vi med denna lösning får en avsevärt bättre kostnadseffektivitet jämfört med tidigare lösning.

 -"Vår verksamhet har ett ständigt tryck och ställer stora krav på fungerande lösningar och processer, ett måste för att våra kunder ska vara nöjda. Tillsammans med vår IT-partner Saldab har vi skapat en IT-miljö i världsklass - vi kommer därmed ligga ännu längre fram i vår servicegrad gentemot våra kunder. Att ha enbart en leverantör som Saldab ser vi som en stor fördel, då de agerar både rådgivare och utförare." säger Göran Ask, VD på Regiondjursjukhuset i Malmö.

-"Vi är stolta över att vi fått förtroendet av Regiondjursjukhuset att även leverera telefonilösning. Affären är ett tydligt exempel på hur vi befäster vår plats som en komplett teknikintegratör i Öresundsregionen. Att få leverera en hel IT-miljö till en komplex och geografiskt spridd organisation som Regiondjursjukhuset i Malmö rimmar mycket väl med vår strategi och portfölj. Detta är en genombrottsaffär inom vårt affärsområde telefoni och ett kvitto på att vårt telefonierbjudande är mycket starkt. Affären är ett resultat av det hårda arbete och den kompetensförstärkning vi genomfört inom telefoniverksamheten under året." säger Daniel Marceau, VD på Saldab.

För mer information kontakta:

Daniel Marceau, VD, Saldab IT AB, Tel: +46 40 620 67 00

Göran Ask, VD, Djursjukhuset Malmö, Tel: +46 40 55 22 80

Ämnen

  • Telekommunikation, mobiltelefoni

Kategorier

  • 3cx
  • telefoni
  • ip-telefoni
  • kompetens
  • helhetlösning
  • roi

Saldab erbjuder IT-tjänster för att kunna möta våra kunders totala behov inom informationsteknik. Saldab ska med marknadens mest kompetenta och engagerade medarbetare erbjuda kunskap, produkter och tjänster inom IT-området med högsta möjliga kvalité och kundnöjdhet.

Kontakter

Daniel Marceau

Presskontakt VD 0736-240000