Internationellt treårigt samarbete mellan Rönninge gymnasium och skolor i Berlin, Barcelona, Luxenburg.

Tid 26 April 2006 14:00 – 14:00

Plats Aulan, Rönninge Gymnasium

Resultatet av det första årets samarbete är det digitala frågespelet Euroquiz som presenteras onsdagen den 26 april kl 14.00 på Rönninge Gymnasium. Du inbjuds härmed att närvara vid invigningen av det digitala frågespelet Euroquiz. Spelet är resultatet av det första årets arbete i det treåriga skolprojektet mellan skolor från Berlin, Barcelona, Luxemburg och Rönninge. Projektet genomförs med bidrag från Internationella programkontoret. Under det innevarande läsåret har elevgrupper på de olika skolorna samlat information, översatt och producerat frågor som sedan bearbetats av Multimedieelever på Rönninge Gymnasium. Dessa håller nu som bäst på att slutföra arbetet med att producera ett spel av all information och alla frågor. Under vecka 17 kommer totalt 9 lärare och 13 elever från de olika europeiska skolorna till Rönninge för slutföra år 1 av projektet, Invigningen av spelet, och för att planera år 2 som kommer att handla om teater. Onsdagen den 26/4, Kl. 14.00 Aulan, Rönninge Gymnasium • Presentation av spelet • Mingel med tilltugg • Möjlighet att prova spelet O.S.A senast 060419 Det skulle vara roligt om du ville vara med oss vid det här tillfället och det skulle ge dig en inblick skolans arbete med Internationalisering, ett av de prioriterade målen på Rönninge Gymnasium. Du är givetvis välkommen att höra av dig om du har frågor kring Rönninge Gymnasium i allmänhet och Skolprojektet i synnerhet. Med vänliga hälsningar Lars-Göran Aasa/Projektsamordnare larsg.aasa@gymnasiet.salem.se 070-623 29 23 Agneta Sjödell/Bitr. rektor agneta.sjodell@gymnasiet.salem.se 08-532 595 11 070-623 29 46 la

Kontakter

Salems kommun

Presskontakt 08-532 598 00