Pressmeddelande -

Elever gör videofilmer mot tobak

Att röka är varken coolt, nyttigt eller ekonomiskt säger några elever som deltar i Dizza Tobaks tävling om att på bästa sätt informera om tobak. Elever från hela landet lämnat in kreativa och tankeväckande tävlingsbidrag, de flesta är korta videofilmer. Filmerna finns publicerade på internet och det bidrag som får flest röster vinner.

Den gångna veckan har några av de tävlande ungdomarna fått åka till Stockholm för att vara med på en utbildning som ordnas av American Cancer Society (ACS), motsvarigheten till svenska Cancerfonden, i samarbete med Dizza tobak.
Målet är ge ungdomarna ännu mer kunskap och verktyg för att kunna vara aktiva i ett antitobaksarbete på lokal och regional nivå. Dessutom kommer de svenska eleverna att ingå i ett nationellt ungdomsnätverk mot tobak. Detta ska sedan kopplas ihop med nätverk mot tobak såväl i EU som globalt. Något som ACS särskilt oroar sig för är en ökad marknadsföring av snus, som framställs som ett alternativ till rökning.

Dizza tobak är en tävling som alla skolelever i årskurs 5–8 har bjudits in att delta i. Årets tema är ”Hur får vi unga människor att inte börja röka eller snusa?”

Alla bidrag har laddats upp på www.dizzatobak.se och sen har det varit upp till varje skolklass att jaga röster. Den som fått flest röster den 9 maj vinner.

Första pris är 25 000 kr till klasskassan.

Utöver de priser skolklasserna kan vinna med hjälp av folkets röst kommer en jury att göra heders-omnämnanden inom olika kategorier såsom musik, teater, film, installation, demonstration, manifestation, poesi etc. Alla hedersomnämnanden kommer att belönas med 5 000 kr vardera.

Dizza tobak drivs av SAMBA (Samarbete för Barnen) i samarbete med bl a A Non Smoking Generation. Projektet är en del av Sambas kampanj Kraftsamling för barnen. För mer information www.samba.nu och www.nonsmoking.se

Kontakt: Anders Lönegård  070-8275671

Ämnen

  • Frivilligarbete

Kategorier

  • antitobaksarbete
  • kraftsamling för barnen
  • samarbete för barnen
  • samba

SAMBA – samarbete för barnen – är en organisation som vill lyfta fram barn och unga på den politiska dagordningen. SAMBA driver kampanjen Kraftsamling för barnen där ett 40-tal organisationer deltar. Inför det kommande valet har kampanjen uppmanat riksdagsledamöterna att ta upp barn och unga som en viktig politisk fråga.