Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens på temat "Kränks samernas mänskliga rättigheter i Sverige idag?" i samband med årets MR-dagar.

Plats: Pressrummet bakom lilla scenen på Kulturens Hus i Luleå

Tid: Torsdagen den 13 november kl. 15.15 - 16.00

Deltagare:
Urfolksdeklarationens betydelse och möjliga konsekvenser
Victoria Tauli-Corpuz, ordförande i Permanent Forum för urfolk i FN

Det internationella perspektivet
Rudolfo Stavenhagen, tidigare specialrapportör i urfolksfrågor för FN

Erfarenheter
Lars-Anders Baer, Sametingets styrelseordförande, mobil 070-316 20 56
Lars-Wilhelm Svonni, ledamot i Sametinget och ordförande i Samefonden, mobil 070-678 03 41
Anders Kråik, vice styrelseordförande och part i Härjedalsmålet, mobil 070-662 74 58


Dearvvuodaiguin / Med vänlig hälsning

Marie Enoksson
Informatör
Mobil 070-310 09 94

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Kiruna

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kontakter

Marie Enoksson

Presskontakt Informatör Sametinget 0980-780 42

Relaterade event