Pressmeddelande -

Jakt och Girighet - Den fria småviltjakten i ett nötskal

Nu är åter frågan om den fria småviltsjakten i fjällen på tapeten. Justitiekanslern har gripit in och konstaterat att länsstyrelsens beslut om att senarelägga jaktstarten för utländska jägare strider mot diskrimineringsförbudet i EU:s gemenskapsrätt. Sametingets styrelseordförande menar att småviltjaktsreformen måste omvärderas. Samerna har fått betala ett högt pris för reformen. - Nu visar det sig att riksdag och regering, Jägarförbundet med flera bitit sig själva i svansen, säger Lars-Anders Baer. Bakgrunden till JK:s beslut den 15 januari är Norrbottens länsstyrelses beslut i april 2006 om att senarelägga jaktstarten för utländska jägare. Ett flygföretag i Arjeplog vände sig till JK och begärde skadestånd. JK konstaterar att länsstyrelsens beslut 2006 stred mot diskrimineringsförbudet i EU:s gemenskapsrätt och ger företaget 600 000 kronor i skadestånd. EU:s gemenskapsrätt innebär att tjänstemottagare som jägare, får resa till en annan medlemsstat i syfte att utnyttja tjänster på samma villkor som medborgarna i det landet (artikel 49 i EU-fördraget om den fria rörligheten för tjänster i EU). JK:s beslut innebär också att prissättningen på jakt- och fiskekort på sameallmänningarna inte heller får gynna jägarna i kommunerna inom sameallmänningarna. - Den fria småviltsjakten på sameallmänningarna som Sveriges riksdag beslutade om 1993 är inte bara en rättsskandal. Den har också visat sig vara totalt omöjlig att förvalta på ett långsiktigt, rättssäkert och ekologiskt bärkraftigt sätt. Att samerna och framförallt rennäringen fått betala ett högt pris för denna reform är en sak. Nu kommer också lokala jägare i alla kommuner inom sameallmänningarna att drabbas av höjda avgifter och jämställas med andra EU-medborgare, säger Lars-Anders Baer, styrelseordförande i Sametinget. - Småviltsjaktreformen från 1993 har gett den svenska statsmaktens girighet ett ansikte. Här har tre parters strävan sammanfallit: Svenska riksdags- och kommunalpolitikers strävan att maximera sina röster vid valen, Svenska Jägarförbundets, LRF:s med flera intresseorganisationers strävan att maximera jaktmöjligheterna för sina medlemmar och turist- och flygföretagens strävan att maximera sina vinster. Nu kan bara konstateras att Sveriges riksdag och regering, Jägarförbundet med flera bitit sig själva ordentligt i svansen, fortsätter Lars-Anders Baer. Jakttrycket på sameallmänningarna kommer återigen att öka, tror Baer. Visst har grova övertramp gjorts av icke-svenska jägare (bl.a. norska jägare), men att sätta en helgongloria på svenska jägare, jaktoperatörer eller flygföretag är att hyckla. Baer kräver att länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland som förvaltar jakten på sameallmänningarna tillsammans agerar prompt och samfällt. Koordinationen mellan länsstyrelserna har varit ytterst bristfällig och till och med motstridig. - Det är dags att länsstyrelserna skärper sig och börjar samarbeta, framhåller Lars-Anders Baer. - Sista ordet är inte sagt i denna fråga. Sveriges regering och riksdag måste omvärdera hela småviltsjaktsreformen på sameallmänningarna. Tas inte samernas rätt till jakt och fiske på allvar denna gång kommer konflikten sannolikt att eskalera genom rättprocesser nationellt och internationellt. Att JK nu konstaterat att diskrimineringen av utländska jägare strider mot EU-rätten är kanske bara en början. Nästa steg skulle kunna bli att JK blir tvungen att konstatera att statens tvångsmässiga förvaltning av samernas jakt- och fiskerätt strider mot ett av fundamenten i EU-rätten – nämligen skyddet av äganderätten, avslutar Lars-Anders Baer, styrelseordförande i Sametinget. Länsstyrelsen i Norrbotten har för övrigt inbjudit olika intressenter, däribland Sametinget, att den 22 januari diskutera småviltsjakten inför kommande jaktsäsong. Kontakt Lars-Anders Baer, styrelseordförande, 070-316 20 56 Dearvvuođaiguin / Med vänlig hälsning Marie Enoksson Informatör SÁMEDIGGI / SAMETINGET Adolf Hedinsvägen 58 981 33 GIRON / KIRUNA Tel 0980-780 42 Fax 0980-780 31 Mobil 070-310 09 94 www.sametinget.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Kiruna

Kontakter

Marie Enoksson

Presskontakt Informatör Sametinget 0980-780 42