Pressmeddelande -

Sametinget anser att Samers hälsa och sociala förhållanden måste kartläggas

I januari besökte WHO:s specialrapportör Paul Hunt Jokkmokk för att studera hur Sverige lever upp till de lagar och konventioner rörande hälsovård som gäller. Hunt kritiserade Sverige för att det bland annat saknas forskning och kunskap som samers hälsotillstånd samt att det saknas en nationell hälsopolitik för samer. Sametinget anmodar att regeringen måste kartlägga, utreda och föreslå åtgärder för att förbättra samernas hälsosituation samt att Sametingets styrelse ska verka för att åtgärder vidtas för att förebygga hälsoproblem inom de samiska traditionella näringarna. Sylvia Simma, Sametingets styrelse ordförande menar att social- och hälsopolitik för samer är ett område som inte tidigare har funnits hos regering och riksdag. Den internationella kritiken som Sverige fått borde leda till frågan får en högre prioritet. Ytterligare information: Sylvia Simma, 070-070 - 288 32 24 www.sametinget.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kontakter

Marie Enoksson

Presskontakt Informatör Sametinget 0980-780 42