Pressmeddelande -

Sametinget håller plenum i Sundsvall

19-22 maj 2008, äger årets andra plenum rum, för första gången i Sundsvall. Närmare bestämt på Sundsvalls konferenscenter/Folkets Hus. På onsdag ska grundlagsberedningen presentera sitt arbete. Då får sametingsledamöterna möjlighet att lufta sina synpunkter och belysa de samiska frågorna.

 

Sametingets ordförande Sylvia Simma tycker det är positivt att Sametingets politiker denna gång håller plenum i Sundsvall. Det är en markering att även Västernorrland är en del av Sápmi, Sameland. Det finns spår av en gammal renskötselkultur och det bor fortfarande samer i Västernorrlands län.

 

Plenum öppnar med nationalsång och upprop på tisdag kl. 8.30. Mellan 10.30 och 12.00 pågår en allmänpolitisk debatt där ledamöterna får debattera vilka frågor de vill.

 

Kl. 10-12 på onsdag presenteras grundlagsberedningens arbete. Ledamöterna i Sametinget och även samisk allmänhet har möjlighet att få inblick i grundlagsberedningens arbete och få höra hur långt de har kommit och vilka tankegångar som finns.

- Sametinget anser att samerna som folk bör få en grundlagsfäst status och att Sametingets roll i det svenska folkstyret bör fastställas i grundlagen, säger Sylvia Simma.

 

Övriga frågor på föredragningslistan är ett uttalande om Sverige inför klimatförändringarna och ett flertal motioner, bland annat om sänkt rösträtt och placeringen av en kommande parlamentsbyggnad för Sametinget. För fullständigt program, föredragningslista och handlingar, se vår hemsida: http://www.sametinget.se/1053

 

Kontakt:

Sylvia Simma, Sametingets ordförande (talman), 070-288 32 24

Marie Enoksson, presskontakt under plenum, 070310 09 94

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Sundsvall

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig förvaltningsmyndighet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kontakter

Marie Enoksson

Presskontakt Informatör Sametinget 0980-780 42