Pressmeddelande -

2009 ett bra år för SAMI:s anslutna – rekordutbetalningar till musiker och artister

Musiker och artister fick dela på drygt 100 miljoner kronor från SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) under 2009. Trots rekordutbetalningar stärktes likviditeten kraftigt och en mängd nya avtal tecknades med andra länder.

Utbetalningarna till musiker och artister ökade med 27% jämfört med året innan. Trots de stora utbetalningarna stärktes SAMI:s likviditet med 25,3 miljoner kronor.

De internationella intäkterna uppgick till 38,3 miljoner kronor, en ökning med 25% jämfört med året innan. Nya avtal tecknades med Estland, Lettland, Litauen, Portugal och Rumänien.

Fakta insamlade och upplupna ersättningar 2009

  • SAMI:s insamling uppgick till 137 309 000 kronor. Nettoomsättningen av insamlade och upplupna ersättningar har minskat med 14,1% i jämförelse med föregående års insamling.
  • Insamling av ersättning för offentligt framförande minskade under året med 32,5%. Minskningen härrör till uppgörelsen med SHR gällande retroaktiva medel för perioden 2004-2008. Kassaflödet för SHR-relaterade kundgrupper har dock varit positivt.
  • De internationella ersättningarna ökade under året med 25,3% och har också påverkats positivt av en gynnsam kronkurs mot Euron.
  • Upplupna intäkter från Copyswede avseende privatkopieringsersättningar (insamlingsåret 2009) är beräknat med en förväntad minskning om ca 18%. Minskningen av privatkopieringsersättningar härrör framförallt till minskad försäljning av CD-rom.

SAMI:s årsredovisning 2009 (PDF)

För ytterligare information, kontakta:

Marknads- och informationschef Martin Elford 0708 – 43 00 20

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) är en intresseorganisation för svenska artister och musiker som bildades 1963 på initiativ av musikers och artisters fackliga organisationer. SAMI:s uppgift är att tillvarata och främja de utövande artisternas och musikernas rättigheter och ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. SAMI har över 22 500 anslutna svenska musiker och artister. Antalet musikanvändare är fler än 37 000.
www.sami.se

 

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • artister
  • ersättning
  • musiker
  • sami
  • rekordbelopp

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Ersättning samlas in i samarbete med Ifpi och pengarna kommer från närmare 40 000 licenstagare som betalar för att använda musik i sin verksamhet. SAMI har över 30 000 anslutna musiker och artister som medverkat på en inspelning, och som får ersättning när deras musik spelats offentligt. 
www.sami.se

Kontakter

Elisabet Widlund

Presskontakt Kommunikationschef 08-453 34 24