Pressmeddelande -

Regionalt riskkapital investerar i träkort

SamInvest Mitt AB, Investa Företagskapital AB och Sånfjällsgruppen AB investerar tillsammans 10,5 miljoner kronor i företaget Sustainable Cards AB som ska lansera ”plastkort i trä” på en internationell marknad.

– Företaget erbjuder en för branschen unik produkt med uppenbara miljöfördelar. Marknaden är global och växande med ett stort intresse från företag som söker miljövänliga alternativ, säger Eva Nordlander, VD för SamInvest Mitt AB.

– Vi ser minst tre bra saker med vår investering i Sustainable Cards AB. Det finns en betydande tillväxt i klimatsmarta produkter, vi ser positivt på att arbeta med regionens förädlade trävaror och slutligen kan vi bidra till att lämna ”gröna fotavtryck” som känns viktigt för oss och våra ägare, säger Mats Lundqvist, Investa Företagkapital AB.

Träkorten från Sustainable Cards fungerar precis som traditionella plastkort men reducerar kraftigt det giftiga oljebaserade avfallet. Korten består nästan uteslutande av en oförädlad träkärna som sedan stärks med ett långfibrigt cellulosapapper samt ett tunt lager bioplast. Produkten är idag ett av få kort som kan titulera sig 100 procent petroleumfritt. Målsättningen är att bli en världsledande tillverkare av de miljömässigt överlägsna träkorten som funktionellt ska vara likvärdiga alla plastkort.

Grundaren av Sustinable Cards AB; Peo Åkesson, startade verksamheten i Colorado, USA. Produktionen sker i Hede, Härjedalen, där närmare sex miljoner kronor investeras i tryckeriutrustning.

– För snart sex år sedan snubblade jag över den här idén då jag checkade in på ett hotell. Det har tagit tid med utveckling och finansiering, men jag tycker det är kul när man kan hitta en sådan här diamant i ruffen på ett område i Sverige som brottas med hög arbetslöshet. Jag tror att vi blir det första företaget som flyttar in till Hede på 20 år, säger Peo Åkesson och fortsätter:

– Vi har valt att satsa i Härjedalen och det rimmar väldigt väl med vårt varumärke. Miljö är ju vad vi står för och alla besökare blir lika imponerade av korten som av den kringliggande miljön vid Sånfjället.

För ytterligare information:

Peo Åkesson, Sustainable Cards AB: 070-145 84 08.

Eva Nordlander, Saminvest Mitt AB: 070-246 74 79.

Mats Lundqvist, Investa Företagskapital AB: 070-640 50 11.

Sustainable Cards är idag den globalt största tillverkaren av miljösunda lojalitets- present- och passerkort gjorda av trä. Företaget, vars huvudkontor ligger i Hede i Härjedalen, är engagerat i att via de unika och patentsökta träkorten reducera den stora mängd miljöfarligt plastavfall som kommer från traditionella plastkort. Sustainable Cards är medlem i ”1% for the planet” , en organisation av företag som gått samman och skänker en procent av sin försäljning till organisationer som jobbar med att bevara och förbättra miljön. Läs mer på www.sustainablecards.com

Investa Företagskapital AB skall i främst Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, som minoritetsägare och aktiv partner skapa värdetillväxt genom att tillföra kapital, marknads‐ och affärsutvecklingskompetens i små och medelstora företag med goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.investa.se

Sånfjällsgruppen AB består av en grupp privata investerare med lokal förankring som är fokuserade på att investera i nystartade bolag som tillhandahåller miljötekniska lösningar.  Gruppens portföljbolag skall (i) eftersträva att leverera en produkt med sund miljöprofil, (ii) ha fokus på socialt ansvarstagande och (iii) vara etablerade i Härjedalen. Sånfjällsgruppens styrka ligger i att tillsammans med övriga investerare verka som en intellektuell och ekonomisk resurs för portföljbolagens fortsatta utveckling och expansion.

Ämnen

 • Industri, tillverkning

Kategorier

 • investering
 • venture capital
 • riskkapital
 • plastkort
 • hede
 • innovation
 • träförädling
 • lojalitetskort
 • nyckelkort
 • passérkort
 • träkort
 • gift cards
 • saminvest
 • jämtland
 • härjedalen

Regioner

 • Jämtland

SamInvest Mitt AB förvaltar en fond på 100 miljoner kronor för riskkapitalinvesteringar i företag i Jämtland och Västernorrland. Investeringarna görs alltid tillsammans med en privat part, exempelvis riskkapitalbolag, företag eller enskilda investerare. Samarbetsparten satsar ett minst lika stort belopp som SamInvest och investeringen sker på lika villkor. Finansiärer till fonden är Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, ALMI Företagspartner AB samt EU. SamInvest ägs av ALMI Företagspartner Mitt AB. Läs mer på saminvest.se

Kontakter

Eva Nordlander

VD/Fund Manager 070-246 74 79