Gå direkt till innehåll
Ny undersökning: 83 procent av unga tycker att de själva har ansvaret för sitt liv online

Pressmeddelande -

Ny undersökning: 83 procent av unga tycker att de själva har ansvaret för sitt liv online

Samsung släpper nu tillsammans med Fryshuset en ny rapport i vilken ungdomar ger sin bild av sitt uppkopplade liv. Cirka hälften uppger att det uppkopplade livet gör att de lär sig mer, kan påverka samhället och att de får bättre kompisrelationer. Men sex av tio vill tillbringa mindre tid online. Många upplever bland annat att deras psykiska hälsa påverkas negativt och att de sover sämre. Var fjärde skulle vilja ha något hjälpmedel för att minska sin skärmtid.

Stockholm, 8 oktober 2020 – I samband med World Mental Health Day den 10 oktober släpper Samsung och Fryshusverksamheten Ungdomar.se för andra året i rad den gemensamma rapporten ”Mitt uppkopplade liv” i vilken ungdomar i åldern 13 till 25 år ger sin bild av sitt uppkopplade liv.

– Ungas uppkopplade liv är en ständigt aktuell fråga. 2020 har corona drivit på den digitala utvecklingen och tvingat oss att begränsa våra sociala kontakter och att sköta skola och jobb hemifrån. Vårt behov av smarta digitala lösningar har aldrig varit större samtidigt som diskussionen om välmående och hälsa offline har fått ny fart. I den här rapporten ger vi unga möjligheten att ge sin bild av det uppkopplade livet, säger Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnerships Manager på Samsung.

Tar stort eget ansvar
Knappt åtta av tio av de svarande i undersökningen uppger att de reflekterar över hur de använder sina uppkopplade produkter. Knappt sex av tio skulle vilja tillbringa mindre tid online - 75 procent av tjejerna och 21 procent av killarna. Drygt åtta av tio anser att de själva har det största ansvaret för att förändra och förbättra sitt uppkopplade liv. Men de tycker också att exempelvis föräldrar, sociala medier-företag och influencers har ett ansvar.

– Som en av världens ledande teknikutvecklare vill vi på Samsung att de produkter och tjänster vi utvecklar ska hjälpa människor att må bra. Unga har växt upp i med en smartphone i handen och har många viktiga insikter, och de kommer bli än mer uppkopplade i framtiden. Jag hoppas att vi inom ramen för Samsung Well Connected och samarbetet med Fryshuset kan lyfta ungas perspektiv och att bidra till att det uppkopplade livet blir hållbart och hälsosamt, säger Elin Wallberg.

Bäst och sämst med det uppkopplade livet
Rapporten visar att unga ser både positiva och negativa effekter av det uppkopplade livet.På frågan vad som är bäst svarar hälften (50%) av ungdomarna att det är att de lär sig saker, tätt följt av att aldrig behöva ha tråkigt (49%) och att träffa folk (47%). Som positiva effekter anser knappt hälften att de får möjlighet att påverka samhället (45%) och att deras kompisrelationer blir bättre (45%).

Det sämsta med det uppkopplade livet uppger ungdomarna är att de blir stillasittande (58%), att de sover sämre (54%) och att de blir osociala (42%). Andra negativa effekter som framkommer är att deras psykiska hälsa blir sämre (39%), sämre självkänsla (31%) och att skolresultaten försämras (28%).

– Rapporten visar, kanske inte helt överraskande, att unga spenderar mycket tid online. Därför är det viktigt att aktörer med schyssta värderingar tar plats och finns tillgängliga där unga är. Här har Fryshuset, som en av Sveriges största ungdomsorganisationer, en jätteviktig roll. Samsung, som utvecklar dagens och morgondagens uppkopplade produkter, är en annan viktig aktör. Vi kan inte bortse från nätet när vi pratar om att ta ett samhällsansvar. Den här rapporten är ett sätt för oss att bättre förstå hur vi kan göra oss mer tillgängliga för unga online, hur vi kan bidra till ett schysstare klimat online och hur vi tillsammans kan skapa en hälsosam och spännande uppkopplad framtid, säger Alice Bulukin, Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se


Rapportens resultat i korthet:

 • 55 procent uppger att de tillbringar mer än fem timmar per dag med sina uppkopplade produkter. 26 procent tillbringar mer än sju timmar.
 • 58 procent tycker att de tillbringar för mycket tid uppkopplade - 75 procent av tjejerna och 21 procent av killarna. 28 procent tycker att de tillbringar lagom med tid och bara 5 procent vill tillbringa mer tid. Bland tjejerna är siffran 66 procent.
 • 50 procent uppger att de vill slöscrolla mindre.
 • 79 procent uppger att de reflekterar över hur de använder uppkopplade produkter
 • Det är framförallt två saker som de unga önskar att de gjorde mer av online: skolarbete (45%) och att ta del av nyheter (40%).
 • De tre bästa sakerna med det uppkopplade livet uppger de unga är att de lär sig saker (50%), tätt följt av att aldrig behöva ha tråkigt (49%) och att träffa folk (47%).
 • De tre sämsta sakerna uppger ungdomarna är att de blir stillasittande (58%), att de sover sämre (54%) och att de blir osociala (42%).
 • Som positiva effekter av det uppkopplade livet anser knappt hälften att deras övergripande kunskap blir större (52%), att de får möjlighet att påverka samhället (45%) och att deras kompisrelationer blir bättre (45%).
 • Som negativa effekter av det uppkopplade livet anger 52 procent att deras träning och fysiska aktivitet blir sämre, 41 procent uppger att de sover sämre, 39 procent uppger att deras psykiska hälsa blir lidande, 31 procent uppger att deras självkänsla blir sämre och lika många att relationen med familjen försämras. 28 procent uppger att skolresultaten försämras.
 • Åtta av tio (83%) anser att de själva har det största ansvaret för att förändra och förbättra det uppkopplade livet. 33 procent tycker att sociala medier-företag har ett ansvar. Sedan är det ungefär lika många som anser att föräldrar (28%), influencers, företag som säljer uppkopplade produkter (23%) har ett ansvar. Även politiker, skolan och media nämns.
 • Hälften (50%) anger att de inte vill ha något hjälpmedel för att minska sin skärmtid. En fjärdedel (25%) anger att de skulle vilja ha ett sådant hjälpmedel och 26% svarar att de inte vet.

Om rapporten/undersökningen
Rapporten bygger på en enkätundersökning med 821 unga från hela Sverige i åldern 13-25 år som genomfördes digitalt på Ungdomar.se under perioden april till september 2020. Undersökningen görs för andra året i rad och är del av ett större samarbete mellan Fryshusverksamheten Ungdomar.se och Samsung inom initiativet Well Connected. Syftet med Samsung Well Connected är att verka för en hälsosam och hållbar teknikanvändning genom att öka kunskap och medvetenhet samt komma med rekommendationer till verktyg och lösningar.

Läs hela rapporten här.

För fördjupning, kolla in podden ”Mitt uppkopplade liv” på Spotify, om vad vi kan göra för att leva ett bra och hållbart uppkopplat liv. I avsnitt två pratar vi till exempel med hjärnforskaren Sissela Nutley och i episod tre pratar vi med Estrella & Cajsa, två unga studenter om deras digitala liv.


För mer information, vänligen kontakta:


Om Ungdomar.se
Ungdomar.se är en ungdomsdriven community som sedan år 2000 fungerat som en trygg digital plats för unga mellan 13-25. Sajten har cirka 30 000 unika besökare i veckan. Sedan år 2000 har Ungdomar.se varit en trygg mötesplats där unga kan diskutera med varandra, göra sina röster hörda och få stöd i vardagen. Ungdomar.se är en del av Fryshuset.

Om Fryshuset
Den ideella stiftelsen Fryshuset bedriver ett 50-tal verksamheter på flera orter i Sverige. Fryshuset är religiöst och politiskt oberoende. Här har unga möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar. Fryshuset har egna mötesplatser i Stockholm, Skärholmen, Husby, Göteborg, Kalmar län, Malmö, Borlänge och Danmark och finns i hela Sverige via Fryshusandan och Ungdomar.se.

Om Samsung
Samsung Electronics Nordic är ett ledande teknikföretag med cirka 400 medarbetare i Norden. Samsung drivs av öppen innovation och genom att samverka med andra vill vi dela vår kunskap och innovationskraft för att långsiktigt bidra till en bättre värld. Vårt fokus på framtida generationer sker genom satsningar på utbildning och digitala kunskaper, inkludering, och hälsa och välmående.

Om Samsung Well Connected
Syftet med Samsungs initiativ Samsung Well Connected är att verka för en hälsosam och hållbar teknikanvändning genom att öka kunskap och medvetenhet samt komma med rekommendationer till verktyg och lösningar.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet http://news.samsung.com.

Presskontakt

Elin Wallberg

Elin Wallberg

Corporate Citizenship & Partnerships Manager

Relaterat material

Samsung Electronics Nordic AB

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet http://news.samsung.com.