Pressmeddelande -

Samtrafiken och Västtrafik satsar på framtidens resande

Samtrafiken och Västtrafik vill göra det möjligt för morgondagens resenärer att enkelt kombinera olika sätt att resa — med tåg, buss, delad eller egen bil, cykel eller andra trafikslag — till ett personligt skräddarsytt sätt att ta sig från en punkt till en annan. Branschaktörernas nya initiativ, Swedish Mobility Program, är ett viktigt steg på vägen mot framtidens kombinerade resande.

Tänk dig att du klickar på din app och en förarlös bil hämtar dig på morgonen och kör dig till ett tåg, vilket lämnar dig vid en cykelstation. Du cyklar sista sträckan till jobbet. På hemvägen tar du istället en delad bil för att åka via affären och hem. Låter det futuristiskt?

I själva verket finns snart alla förutsättningar för detta framtida sätt att förflytta sig, som kallas för kombinerad mobilitet eller mobilitet som tjänst. En av utmaningarna är att skapa förutsätt-ningar för olika trafikslag att samverka med hjälp av användarvänliga IT-tjänster — ett av målen med Swedish Mobility Program.

”Sverige har kommit långt både vad gäller innovation, teknisk mognad och en långt framskriden avreglerad kollektivtrafik. Våra offentliga och privata aktörer kan därför möta medborgarnas framtida behov av mobilitet — om vi samverkar på ett bra sätt,” säger Samtrafikens vd Gerhard Wennerström. ”En viktig del av Swedish Mobility Program är att tillgängliggöra trafikföretagens utbud av resor i ett gemensamt digitalt gränssnitt så att nya innovativa rese-appar kan utvecklas av flera olika företag.”

Först ut att erbjuda sitt reseutbud genom att göra trafikdata tillgänglig i det gemensamma gräns-snittet är Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Regionen arbetar med detta under 2017-2018 och följs av bland andra Stockholm och Skåne under 2018-2019. 

”Det är viktigt för oss att möta våra kunders behov men också att förutse kundernas framtida behov. Att skapa förutsättningar för kombinerad mobilitet är ett sådant exempel” säger Lars Backström, vd Västtrafik. ”Vår förhoppning är att det här samarbetet ska möjliggöra framväxten av enkla, hållbara och lönsamma kombinerade mobilitetstjänster och att marknaden vill hjälpa oss utveckla och sälja dessa. Vi tror att en nationell plattform är rätt väg för att nå framgång.”

Ur resenärens perspektiv är poängen med kombinerad mobilitet enkel — vi behöver inte längre anpassa våra liv till den privatägda bilen, utan mobilitetstjänsterna anpassar sig efter våra be-hov. Ur ett infrastrukturperspektiv är vägen dit mer komplicerad och kräver gemensam uppslut-ning och samarbete — över hela branschen, samt mellan både offentliga och privata aktörer. Swedish Mobility Program finansieras i ett första skede av Samtrafiken och Västtrafik.

FAKTA: Det här är kombinerad mobilitet

Kombinerad mobilitet eller Mobility as a Service (MaaS) är ord som nämns allt oftare när man pratar om hållbart resande. Begreppet innebär att man erbjuder resenärerna möjligheten att välja och kombinera färdsätt efter sina egna personliga behov och med kollektivtrafiken som grund. Det kan till exempel handla om att boka bil i en bilpool, beställa taxi eller samåknings-tjänster eller få tillgång till en lånecykel. Digitaliseringen gör det möjligt att erbjuda nya tjänster på ett enkelt och användarvänligt sätt, bara ett klick bort.

Ämnen

  • Miljö

Kategorier

  • kombinerad mobilitet
  • samtrafiken
  • pendling
  • kollektivtrafik
  • vasttrafik
  • swedish mobility program

För mer information, vänligen kontakta: 

Karin Jihde

tf kommunikationschef, Samtrafiken

0707-32 188 8

karin.jihde@samtrafiken.se

Västtrafiks presstjänst

0771-41 43 99

press@vasttrafik.se

Om Samtrafiken

Samtrafiken är ett bolag som ägs av 38 offentliga och privata aktörer inom kollektiv- och person-trafik, och samarbetar med trafikföretag över hela landet. Vi vill bidra till en mer effektiv, hållbar och lönsam utveckling av svensk kollektivtrafik genom ökad samverkan och innovation. Läs mer om oss här: www.samtrafiken.se.

Om Västtrafik

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upp-handlats i konkurrens.