Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Fastighetsaktier

Fastighetsaktier ger exponering mot bolag som äger, utvecklar och förvaltar olika typer av fastigheter. Många fastighetsbolag har en stabil ekonomi tack vare bland annat löpande hyresintäkter, varför aktier i just fastighetsbolag kan vara bra att inkludera i sin portfölj.

Fastighetsbranschen har under många år gynnats av mycket fördelaktiga marknadsförhållanden med stigande fastighetsvärden, hög efterfrågan på såväl offentliga fastigheter som bostadshus samt ett mycket lågt ränteläge.

Många fastighetsbolag har således gått mycket bra under lång tid, vilket naturligtvis gjort aktierna än mer attraktiva för investerare.

I denna artikel ges du en kort introduktion till fastighetsaktier som investeringsalternativ och vilka för- respektive nackdelar som finns med dem.

Varför investera i fastighetsaktier?

Fastighetsaktier är populära att investera i av flera olika skäl. Som inledningsvis nämndes har det exempelvis länge varit ett gynnsamt klimat på fastighetsmarknaden, vilket fått många aktier att öka i värde på senare år.

Branschen är också relativt okänslig för konjunkturförändringar. Hyresintäkter påverkas sällan av vad som sker på marknaden i övrigt - de rullar in regelbundet oavsett.

Fastighetsbolag har som regel också god ekonomi med starka kassaflöden, och dessutom är många fastighetsaktier kända för att ge bra utdelning. Sist men inte minst handlas många av dem också till substansrabatt, vilket kort förklarat innebär att aktien är värd mer än vad du betalar för den.

Det finns som synes gott om incitament att köpa aktier i fastighetsbolag. Fördelarna och möjligheterna är flera.

Vilka risker finns det med fastighetsaktier?

Många fördelar till trots är det förstås inte bara guld och gröna skogar när det kommer till aktier i fastighetsbolag - det finns också ett antal risker och nackdelar att ta i beaktning.

De främsta riskerna med fastighetsaktier är:

 • Känsliga för ränteläget: Fastighetsbolag tar ofta lån på sina investeringar och gynnas således av låga räntor. Börjar räntorna ticka uppåt blir lånen dyrare, vilket påverkar bolagens ekonomi negativt och i förlängningen även aktiens värde. Detta är viktigt att tänka på när vi befinner oss i ett läge där räntorna förr eller senare kommer behöva höjas.

 • Risk för överexponering: Fastighetsaktier ger dig exponering mot fastighetsbranschen - men äger du din egen bostad får du exponering även där. Aktier och bostäder är inte samma sak, men ditt kapital finns likväl investerat på en och samma marknad. För mycket exponering mot en enskild marknad gör dig sårbar för nedgångar.

 • Minskad efterfrågan pga digitalisering: Ökad e-handel och mer distansarbete gör att behovet av stora butiks- och företagslokaler minskar. Fastighetsbolag med verksamhet inom denna nisch kan komma att få det tufft med digitaliseringens fortsatta framfart.
 • Fastighetsaktier ger exponering mot bolag som utvecklar, förvaltar och äger fastigheter
 • Fastighetsbolag har ofta stabil ekonomi tack vare regelbundna hyresintäkter
 • Ofta bra utdelning i både stam- och preferensaktier
 • Begränsad konjunkturkänslighet
 • Känsliga för ränteförändringar
 • Fortsatt digitalisering är en stor riskfaktor
 • Handlas ofta till substansrabatt

Var kan man handla fastighetsaktier?

Svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet har bägge bra utbud av fastighetsaktier. Bland annat finns kända svenska fastighetsbolag som Castellum, Hufvudstaden, Wallenstam och Balder att handla där, liksom en mängd utländska alternativ - och fler svenska förstås.

Du kan även läsa mer här.

En del fastighetsaktier finns också att köpa via flera av de svenska storbankerna, men utbudet är större hos Avanza och Nordnet.

Sammanfattning

 • Fastighetsaktier ger exponering mot bolag som utvecklar, förvaltar och äger fastigheter
 • Fastighetsbolag har ofta stabil ekonomi tack vare regelbundna hyresintäkter
 • Ofta bra utdelning i både stam- och preferensaktier
 • Begränsad konjunkturkänslighet
 • Känsliga för ränteförändringar
 • Fortsatt digitalisering är en stor riskfaktor
 • Handlas ofta till substansrabatt

Relaterade länkar

Presskontakt

Håkan Samuelsson

Presskontakt Grundare

Sveriges största oberoende sida om trading och en av Sveriges största aktie- och investeringssidor

​Bloggen ​Samuelssons Rapport, startade jag 2008, som en hobby och sidoverksamhet och för att jag tyckte det var roligt att kunna nå ut till fler likasinnade i Sverige. Kontakten och nätverkande med andra traders har varit (och är) med råge det mest givande (och lönsamma) med denna bloggen.
Våra resultatbaserade (ännu mer här) tradingtips och investeringsidéer är anledningen till att vi idag har flera hundra medlemmar samt att våra utbildningar och antal läsare växer år efter år.