Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Utdelningsaktier - en kort guide

Genom att investera i utdelningsaktier kan du skapa ett regelbundet kassaflöde in i din portfölj, vilket du sedan kan återinvestera i syfte att komma åt den attraktiva ränta på ränta-effekten. Nedan ges en kort men informativ introduktion till utdelningsaktier.

Utdelningsaktier är aktier för vilka bolagen har som policy att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare.

Utdelningar är ett av två sätt på vilket man som investerare kan tjäna pengar på aktier - det andra är kursvinster. En kursvinst realiseras dock först den dag du säljer ditt innehav (förutsatt att du säljer för mer än vad du köpte för förstås), men utdelningar erhåller du under tiden du fortfarande står som ägare till dina aktier.

Aktier som ger utdelning är antingen vanliga stamaktier eller preferensaktier. Det rör sig alltså inte om någon särskild aktietyp på det sättet. Samtidigt är inte alla aktier per automatik utdelningsaktier, vilket är viktigt att känna till.

Vilka slags bolag ger aktieutdelning?

För att ett företag ska ha råd att dela ut en del av vinsten krävs förstås att bolaget faktiskt går med vinst, samt att ekonomin är tillräckligt stabil i övrigt.

Stora, mogna bolag som funnits en längre tid och som hunnit bygga en stabil grund är de som i störst utsträckning ger aktieutdelning. Helt enkelt för att de har de ekonomiska förutsättningarna.

Mindre, nyare företag som fortfarande befinner sig i expansiva tillväxtfaser behöver oftast behålla vinsten (om det blir någon) för att återinvestera och kunna fortsätta växa.

Hög utdelning är inte alltid bäst

Att ett bolag ger aktieutdelning är ingen garanti för att verksamheten blomstrar och för att aktien är köpvärd. Delar ett företag ut alldeles för stor del av vinsten betyder det att de inte behåller särskilt mycket till nya investeringar - och utan nya investeringar blir det med tiden svårt att växa och stå sig i konkurrensen på marknaden.

Här är direktavkastningen ett viktigt nyckeltal att titta på. Direktavkastningen visar utdelningen i förhållande till det totala aktiepriset, och räknas fram genom att dividera utdelningen med priset.

Exempel: En aktie kostar 200 kr och nästa utdelning är fastställd till 5 kr per aktie. Direktavkastningen blir således 5 kr / 200 kr = 2,5%.

Den genomsnittliga direktavkastningen för aktier på Stockholmsbörsen ligger på mellan 1-4%. Allt över 5-6% kan därför klassas som hög direktavkastning.

En hög direktavkastning behöver inte vara dåligt, men den framtida kursutvecklingen är i regel sämre för sådana utdelningsaktier.

Huruvida du bör välja aktier med hög direktavkastning och låg tillväxt, eller lägre direktavkastning och bättre tillväxt beror mycket på din egen strategi.

Statistik visar dock att den totala avkastningen överlag är bättre i aktier som har lite lägre utdelning till förmån för en bättre ekonomisk tillväxt.

Hur ofta får man aktieutdelning?

Hur ofta aktieutdelningar ska göras är upp till varje enskilt bolag att besluta om.

I Sverige har de flesta bolag utdelning en gång per år, vanligen på våren runt april-maj.

Utomlands är det däremot vanligare med mer frekventa utdelningar - antingen halvårsvis, kvartalsvis eller per månad.

Genom att investera i utdelningsaktier med olika utdelningsfrekvens kan du få utdelning vid olika tillfällen flera gånger per år.

Relaterade länkar

Presskontakt

Håkan Samuelsson

Presskontakt Grundare

Sveriges största oberoende sida om trading och en av Sveriges största aktie- och investeringssidor

​Bloggen ​Samuelssons Rapport, startade jag 2008, som en hobby och sidoverksamhet och för att jag tyckte det var roligt att kunna nå ut till fler likasinnade i Sverige. Kontakten och nätverkande med andra traders har varit (och är) med råge det mest givande (och lönsamma) med denna bloggen.
Våra resultatbaserade (ännu mer här) tradingtips och investeringsidéer är anledningen till att vi idag har flera hundra medlemmar samt att våra utbildningar och antal läsare växer år efter år.