Pressmeddelande -

Driftstörningar i fjärrvärmen i Sandviken

Efter kortslutning i ett ställverk på kraftvärmeverket Björksätra i Sandviken på måndagsförmiddagen avbröts värmeproduktionen en tid.

Reparationsarbetet påbörjades omedelbart och reservpannor är nu inkopplade på nätet. Med anledning av det tidigare produktionsavbrottet kan leveransen av värme och varmvatten till fjärrvärmekunderna ha lägre temperatur än normalt. Vi räknar med att alla kunder ska ha tillbaka värme och varmvatten under dagen, men med risk för mindre störningar de närmaste dagarna.

Sandviken Energis leveranser av el och kallvatten påverkas inte. Anledningen till den elektriska kortslutningen som orsakade produktionsavbrottet utreds i samband med reparationerna.

Vi rekommenderar våra kunder att besöka vår hemsida där vi löpande uppdaterar med aktuell information: www.sandvikenenergi.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Gävleborg


Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, gata, bredband, vattenkraft samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 150 medarbetare och omsätter cirka 470 miljoner kronor. Bolaget är också delägare i elhandelsföretaget Bixia AB.

Alla verksamheter inom Sandviken Energi-koncernen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Sandvikens infrastruktur, utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi återinvesterar våra vinster för att stärka Sandviken Energis konkurrenskraft och levererar prisvärda produkter med hög driftsäkerhet.

Sandviken Energi AB är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB i Sandvikens kommun och är dessutom moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB. 

Presskontakt

Sofia

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 026240796

Ida Lindahl

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Kommunikation och marknad 026-24 14 25