Pressmeddelande -

Sandvikenhus ingår avtal med Rapatac

Sandvikenhus AB och stiftelsen Rapatac ingår avtal. I september 2019 invigs Rapatacs aktivitetscenter i centrala Sandviken, och med från start som en samarbetspart är Sandvikenhus.

-Att stötta ungdomar och erbjuda dem en meningsfull fritid och stöd till framtida sysselsättning är en viktig fråga för Sandviken, och i det arbetet vill Sandvikenhus bidra genom att aktivt medverka till Rapatacs verksamhet. Vi tror på att Rapatac kommer att förbättra för våra ungdomar och våra hyresgäster, säger Sandvikenhus VD Stefan Lundqvist.

Rapatac stiftelsen

Rapatac stiftelsen har som mål att alla barn och ungdomar som deltar i verksamheten ska uppleva att deras skolarbete underlättas, och att de känner sig delaktiga i samhällsgemenskapen. Hjälp med skolarbete erbjuds liksom stimulerande fritidssysselsättningar.

Mål och syfte med samarbetet

Samarbetet ska gynna Rapatacs verksamhet, Sandviken som stad, Sandvikenhus hyresgäster och de stadsdelar där Sandvikenhus hyresgäster bor. Samarbetet ska bidra till barns och ungas sociala utveckling och öka deras kunskap om samhället. Samverkan sker med temat trygghet och miljö, där Sandvikenhusoch Rapatac utbildar barn och unga med perspektivet ett hållbart samhälle. Aktivitetscentret kommer att vara en bas och en central mötesplats men Rapatac kommer även att jobba ute i bostadsområden med aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder.

-Det gläder oss att Sandvikenhus vill bidra till Rapatac, inte bara genom ekonomisk stöttning utan framför allt för deras vilja och engagemang att aktivt medverka till en bra verksamhet, säger Moussa N’Diaye ansvarig för Rapatac stiftelsen.

Fakta & åtaganden

  • Avtalet gäller från 1 augusti 2019 till 31 juli 2021.
  • Avtalet innebär att Sandvikenhus stöttar Raptac under två år, med 100 000 kr per år.
  • Sandvikenhus kommer bl a att erbjuda sommarjobb till unga som deltar i Rapatacs verksamhet och utbildningsinsatser.
  • Samarbetet innebär att Sandvikenhus blir en så kallad ”Rapatac star”.

Mer information

Cecilia Book Partanen, Marknadsstrateg, Sandvikenhus AB, tfn 070-089 96 85, cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • vd
  • hyresgästaktiviteter
  • bostadssocial aktivitet
  • trygghet i boende
  • sandvikenhus

Sandvikenhus är ett allmännyttigt bolag, som till 100% ägs av Sandvikens kommun. Vi hyr ut trygga hem till boende i Sandvikens kommun. Vi äger ca 4 500 bostäder och ansvarar även för in- och utvändig drift och skötsel av Sandvikens kommuns fastighetsbestånd. Vi har ca 150 anställda och omsätter ca 600 mkr. Företaget grundades 1962 som en stiftelse och ombildades 1994 till aktiebolag.