Pressmeddelande -

Ny chef för Servicekontoret

Bo Broman har utsetts till ny chef för Servicekontoret och kommer att tillträda omgående. Bo Broman önskar att Lennart Hedenström, tidigare chef vid Servicekontoret, fortsätter arbeta vid Servicekontoret i annan befattning. Vid kommunstyrelsens junimöte ska Bo Broman redovisa åtgärder för att bringa ordning i Servicekontorets ekonomi. Servicekontoret svarar för intern service till kommunens olika verksamheter i form av städservice, verksamhetsvaktmästare, kostservice och transportservice.

Ämnen

  • Arbetsliv

Regioner

  • Gävleborg