Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sarclisa® (isatuximab) i kombination med proteasomhämmare gav en median progressionsfri överlevnad på närmare 3 år hos patienter medmultipelt myelom

De senaste resultaten från fas 3-studien IKEMA visade den längsta progressionsfria överlevnaden (mPFS) för patienter med proteasomhämmare som basbehandling, vilka fått recidiv på tidigare behandling, inklusive lenalidomidMedian progressionsfri överlevnad, ökade från 19,2 månader till 35,7 när Sarclisa gavs som tillägg till karfilzomib och dexametason

MAT-SE-2200459, v. 1.0- 06-2022

Presskontakt

Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Sverige