Gå direkt till innehåll
Äntligen är uppföljaren här! Nu uppdaterad med forskningsfrågor och med mer fakta för djupdykning om GDPR.

Pressmeddelande -

Äntligen är uppföljaren här! Nu uppdaterad med forskningsfrågor och med mer fakta för djupdykning om GDPR.

Denna nya upplaga av Dataskyddsförordningen GDPR - Förstå och tillämpa i praktiken är grundligt genomarbetad och innehåller ännu fler konkreta tips och lättbegripliga checklistor, avtalsmallar, faktarutor och andra slags visualiseringar. De juridiska delarna har fördjupats med genomgång av rättsfall och djupare analyser av de komplexa regelverken. Flera nya avsnitt har tillkommit, bland annat överföringar till tredje land, konsekvensbedömningar och samråd. Nyskrivna specialavsnitt om sociala medier, forskning, upphandling samt ideell sektor och bostadsrättsföreningar gör den populära boken ännu mer användbar. I många avseenden är det som att hålla en helt ny bok i sina händer.

Författarna bakom boken är Monika Wendleby och Dag Wetterberg. De är båda erfarna utbildare och håller många uppskattade utbildningar om dataskyddsförordningen.

Monika Wendleby är partner i managementbolaget Passacon AB och är en kvalificerad jurist med stor praktisk erfarenhet av dataskyddsförordningen. Hon har hjälpt många olika kunder med att hantera både juridik och kvalitet bland annat som externt dataskyddsombud.
Dag Wetterberg är advokat och grundare av Wetterberg Advokatbyrå som är en affärsjuridisk advokatbyrå med specialisering inom immaterialrätt, IT- rätt, GDPR, marknadsrätt, yttrandefrihet samt rättsprocesser inom dessa områden.

”Ett bra arbete med dataskyddsförordningen innebär att den enskildes integritet och valfrihet säkerställs, vilket är kärnan i det dataskyddsförordningen vill åstadkomma. Vi tycker båda att integritet är en viktig mänsklig rättighet och genom boken vill vi bidra till att värna om den.”
– Dag och Monika ur inledningstexten, Stockholm januari 2019.

Dataskyddsförordningen GDPR - Förstå och tillämpa i praktiken är nödvändig för säkerhetsansvariga, dataskyddsombud, HR-specialister, upphandlare, kommunikatörer och IT-experter. Den är även ett måste för styrelser och ledningsgrupper, vilka är ytterst ansvariga för tillämpningen av dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen GDPR - Förstå och tillämpa i praktiken, andra upplagan utkommer 25 januari 2019 på Sanoma Utbildning.

För mer information kontakta marknadsförare Anna Carlsson anna.carlsson@sanomautbildning.se

www.sanomautbildning.se

Ämnen

Kategorier


Sanoma Utbildning startade 1993. Sedan dess har vi arbetat med att producera både fysiska och digitala läromedel i allt från matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och filosofi. Vi arbetar från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola. Utmärkande för oss är vår förankring i klassrummen. Alla våra läromedelsförfattare är lärare, och nästan alla av våra anställda är tidigare lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret underlätta lärares och elevers vardag.     

Sanoma Utbildning ingår i Sanoma, ett av de största europeiska medieföretagen och på väg mot en ledande position inom läromedel.

Sanoma Utbildning is a part of Sanoma and one of the leading learning companies in Sweden, founded in 1993. Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. 

Presskontakt

Rebecca Hamner

Rebecca Hamner

Presskontakt Marknadsförare

Sanoma Utbildning är ett av Sveriges ledande läromedelsförlag, verksamt sedan 1993.

Med rötter i Finland ända tillbaka till 1800-talet är Sanoma nu ett av de största europeiska medieföretagen och på väg mot en ledande position inom läromedel.

Sanoma Utbildning startade 1993. Sedan dess har vi arbetat med att producera både fysiska och digitala läromedel i allt från matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och filosofi. Vi arbetar från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola.

Utmärkande för oss är vår förankring i klassrummen. Alla våra läromedelsförfattare är lärare, och nästan alla av våra anställda är tidigare lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret underlätta lärares och elevers vardag.

Så har vi arbetat sedan grundandet – men mycket har hänt sedan dess. Den kanske största förändringen är digitaliseringen, som helt förvandlar förutsättningarna för vår bransch. Det är en utveckling som på många sätt är fantastisk. Vi har ända sedan starten sett stor potential i att utveckla nya pedagogiska verktyg som kompletterar de klassiska, och som bidrar till ökade kunskaper hos eleverna.

Vår vision är därför att från en redan stark position ta läromedelsbranschen in i den digitala framtiden. Och det kommer vi att göra med samma engagemang, nyfikenhet och verklighetsförankring som när vi grundades 1993.

Sanoma Utbildning
Box 38013, Rosenlundsgatan 54
100 64 Stockholm
Sweden