Gå direkt till innehåll
Maximera inlärningen med den senaste forskningen om hjärnan

Pressmeddelande -

Maximera inlärningen med den senaste forskningen om hjärnan

Den nya boken Studieteknik – din guide till framgångsrika studier är sprängfylld med de senaste årens forskning om det mänskliga lärandet och passar alla studenter på universitet och högskola, oavsett inriktning och studielängd.

Studieteknik ger läsaren en omfattande genomgång av olika studietekniker, samt hjälper läsaren att välja den eller de tekniker som passar bäst i olika studiesituationer. Boken innehåller övningar, tankeverktyg och förklaringar av ord som kan vara nya för den som precis har påbörjat sina universitets- eller högskolestudier. Dessutom presenterar Studieteknik flera praktiska råd inför och under själva tentatillfället.

Författaren Niklas Ericsson, fil.dr och legitimerad gymnasielärare i historia, har de senaste 20 åren undervisat på både gymnasiet och Stockholms universitet, i såväl ämnet historia som kurser i studietekniker.

– Om du lär dig många olika studietekniker och dessutom när du ska använda dig av den ena eller den andra studietekniken, så kommer du både att spara tid och lära dig mer. Studietekniker handlar om att lära sig så effektivt som möjligt, men olika studietekniker är bra i olika sammanhang. Alla kan bli bättre på studietekniker, menar Niklas Ericsson.

Boken är den första i en kommande serie av böcker som är tänkta att fungera som en introduktion till högre studier. Serien handlar i grund och botten om det mänskliga tänkandet.

– Jag vill göra tänkandet synligt och min förhoppning är att böckerna ska kunna fungera som en slags grundläggande grammatik för tänkandet, säger Niklas Ericsson.

För mer information kontakta redaktör Helén Park helen.park@sanomautbildning.se

www.sanomautbildning.se 

Ämnen


Sanoma Utbildning startade 1993. Sedan dess har vi arbetat med att producera både fysiska och digitala läromedel i allt från matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och filosofi. Vi arbetar från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola. Utmärkande för oss är vår förankring i klassrummen. Alla våra läromedelsförfattare är lärare, och nästan alla av våra anställda är tidigare lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret underlätta lärares och elevers vardag.     

Sanoma Utbildning ingår i Sanoma, ett av de största europeiska medieföretagen och på väg mot en ledande position inom läromedel.

Sanoma Utbildning is a part of Sanoma and one of the leading learning companies in Sweden, founded in 1993. Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. 

Kontakter

Rebecca Hamner

Rebecca Hamner

Presskontakt Head of Marketing & Brand

Sanoma Utbildning är ett av Sveriges ledande läromedelsförlag, verksamt sedan 1993.

Med rötter i Finland ända tillbaka till 1800-talet är Sanoma nu ett av de största europeiska medieföretagen och på väg mot en ledande position inom läromedel.

Sanoma Utbildning startade 1993. Sedan dess har vi arbetat med att producera både fysiska och digitala läromedel i allt från matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och naturvetenskap. Vi arbetar från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola.

Utmärkande för oss är vår förankring i klassrummen. Alla våra läromedelsförfattare är lärare, och nästan alla av våra anställda är tidigare lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret underlätta lärares och elevers vardag.

Så har vi arbetat sedan grundandet – men mycket har hänt sedan dess. Den kanske största förändringen är digitaliseringen, som helt förvandlar förutsättningarna för vår bransch. Det är en utveckling som på många sätt är fantastisk. Vi har ända sedan starten sett stor potential i att utveckla nya pedagogiska verktyg som kompletterar de klassiska, och som bidrar till ökade kunskaper hos eleverna.

Vår vision är därför att från en redan stark position ta läromedelsbranschen in i den digitala framtiden. Och det kommer vi att göra med samma engagemang, nyfikenhet och verklighetsförankring som när vi grundades 1993.

Sanoma Utbildning
Box 38013, Rosenlundsgatan 54
100 64 Stockholm
Sweden