Gå direkt till innehåll
Skolan måste ta ansvar för skolavhopp och utanförskap

Pressmeddelande -

Skolan måste ta ansvar för skolavhopp och utanförskap

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och även en högst aktuell och prioriterad samhällsfråga. Den nya boken Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar förklarar hur skolan kan ta ett bättre grepp om studie- och yrkesvägledning.

Varje år börjar ett hundratusental elever gymnasiet och en fjärdedel av dessa elever hoppar av eller avslutar sina studier utan fullständiga betyg.*

– Med ett aktivt och kontinuerligt arbete med studie- och yrkesvägledning samt mellan skola och arbetsliv kan skolan vidga elevernas perspektiv och självkännedom. Det i sin tur bidrar till att elevers studie-och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund, vilket kan leda till att fler avslutar sina studier med fullständiga betyg, säger Charlotta Granath, författare.

Studie- och yrkesvägledningen ska vara en upprepande process som löper genom elevernas utbildning genom grundskolan och gymnasiet och till vidare studier. Den här nya metodhandboken visar på hur man kan arbeta på olika nivåer och hur olika funktioner i skolan konkret kan arbeta med uppdragets genomförande.

Ur förordet skrivit av Anders Lovén, fil.dr i pedagogik och universitetslektor:

”Denna bok ligger verkligen rätt i tiden. Regeringen tillsatte den 30 november 2017 en utredning för att ge förslag till hur studie- och yrkesvägledningen i skolväsendet kan utvecklas och nå högre måluppfyllelse. Bakgrunden till förslaget är att målet, studie- och yrkesvägledningen ska vara hela skolans ansvar, i många fall blivit den enskilde studie- och yrkesvägledarens ansvar.”

Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar vänder sig till huvudmän, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, studenter och annan personal som arbetar inom eller med skolan.

Boken är skriven av Charlotta Granath som är verksam på lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Som förstelärare i SO-ämnen och demokrati har Charlotta lett flertalet framgångsrika projekt och arbeten, ofta tillsammans med studie- och yrkesvägledare, på kommunal, nationell och EU-nivå, bland annat Skolval 2019. Hon har vunnit uppmärksamhet och utmärkelser såsom Hédi Frieds lärarpris 2019, Årets lärarinsats 2018, pedagogpriset Det gyllene äpplet, Emerichfondens Eldsjälspris, Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism, Helgepriset samt finalplats till Raoul Wallenbergpriset. Charlotta är en välkänd föreläsare och författare till Demokratiuppdraget i skolan. Metodhandbok med undervisningsexempel (Sanoma Utbildning)

*Skolverkets rapport Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2017

För mer information, kontakta förläggare Anne Laurella anne.laurella@sanomautbildning.se

Ämnen

Kategorier


Sanoma Utbildning startade 1993. Sedan dess har vi arbetat med att producera både fysiska och digitala läromedel i allt från matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och filosofi. Vi arbetar från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola. Utmärkande för oss är vår förankring i klassrummen. Alla våra läromedelsförfattare är lärare, och nästan alla av våra anställda är tidigare lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret underlätta lärares och elevers vardag.     

Sanoma Utbildning ingår i Sanoma, ett av de största europeiska medieföretagen och på väg mot en ledande position inom läromedel.

Sanoma Utbildning is a part of Sanoma and one of the leading learning companies in Sweden, founded in 1993. Sanoma is a front running consumer media and learning company in Europe. Our operating markets in Learning are Belgium, Finland, The Netherlands, Poland and Sweden. 

Kontakter

Rebecca Hamner

Rebecca Hamner

Presskontakt Head of Marketing & Brand

Sanoma Utbildning är ett av Sveriges ledande läromedelsförlag, verksamt sedan 1993.

Med rötter i Finland ända tillbaka till 1800-talet är Sanoma nu ett av de största europeiska medieföretagen och på väg mot en ledande position inom läromedel.

Sanoma Utbildning startade 1993. Sedan dess har vi arbetat med att producera både fysiska och digitala läromedel i allt från matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och naturvetenskap. Vi arbetar från förskolan, hela vägen upp till universitet och högskola.

Utmärkande för oss är vår förankring i klassrummen. Alla våra läromedelsförfattare är lärare, och nästan alla av våra anställda är tidigare lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret underlätta lärares och elevers vardag.

Så har vi arbetat sedan grundandet – men mycket har hänt sedan dess. Den kanske största förändringen är digitaliseringen, som helt förvandlar förutsättningarna för vår bransch. Det är en utveckling som på många sätt är fantastisk. Vi har ända sedan starten sett stor potential i att utveckla nya pedagogiska verktyg som kompletterar de klassiska, och som bidrar till ökade kunskaper hos eleverna.

Vår vision är därför att från en redan stark position ta läromedelsbranschen in i den digitala framtiden. Och det kommer vi att göra med samma engagemang, nyfikenhet och verklighetsförankring som när vi grundades 1993.

Sanoma Utbildning
Box 38013, Rosenlundsgatan 54
100 64 Stockholm
Sweden