Gå direkt till innehåll
Paulig byter till förnybara drivmedel för sina största godsflöden av Tex Mex-produkter

Pressmeddelande -

Paulig byter till förnybara drivmedel för sina största godsflöden av Tex Mex-produkter

Livsmedelsföretaget Paulig, med varumärken som Santa Maria och Risenta, har styrt om till att använda det förnybara drivmedlet HVO100 och biogas på sina största godsflöden av Tex Mex-produkter mellan lager och fabriker samt Göteborgs hamn . Det betyder minskade koldioxidutsläpp från transporterna med 85 procent på en sträcka om 450 000 kilometer per år. Initiativet är ett steg i Pauligs ambition att minska växthusgasutsläppen från den egna verksamheten med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent fram till 2030.

”Vi ser stora tekniska framsteg i logistikbranschen som kan göra transporter mer hållbara. Ett av dem är det förnybara drivmedlet HVO100 som nu, tillsammans med biogas, används på våra största godsflöden till och från Göteborgs hamn samt interna flöden, en sträcka på cirka 450 000 kilometer per år”, säger Henrik Samuelson, SVP Scandinavia & Central Europe Paulig.

Det är transportföretagen DSV, Greencarrier Freight Services, GLT/Pendeltrafiken och Geodis/GDL som tillsammans med Paulig gjort förändringen möjlig.

Paulig är ett internationellt, familjeägt, livsmedelsföretag med en omsättning på nio miljarder och verksamhet i 13 länder. Företagets produkter säljs i cirka 70 länder världen över. Varumärken som ingår i Pauligs portfölj är Santa Maria, Risenta, Poco Loco, Gold&Green och Paulig. Santa Marias Tex Mex-produkter produceras i Mölndal och Landskrona samt i belgiska Roselare och brittiska Milton Keynes.

”På global nivå utgör transporter en relativt liten del av de totala utsläppen inom livsmedelsindustris värdekedja, men genom att planera och optimera transportflödena kan vi göra stora besparingar här, både för klimat och företag. Vår ambition är att bli branschledande inom hållbarhet och minska våra logistikutsläpp med 25 procent fram till 2025”, säger Henrik Samuelson.

De minskade logistikutsläppen är ett delmål i Pauligs övergripande mål om att minska växthusgasutsläppen från den egna verksamheten med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent fram till 2030. Paulig har också skrivit under branschorganisationen DLF:s Transportinitiativ med målsättningen att alla transporter ska vara fossilfria senast 2025.

”Just nu ser vi över hela logistikflödet som berör allt från produktion och drift till transport och leverans ur ett hållbarhetsperspektiv. Rent konkret handlar det om att effektivisera våra flöden ut till våra kunder men också mellan våra egna fabriker. Sedan årsskiftet använder vi till exempel en biogaslastbil för våra interna transporter mellan lagret i Kungsbacka och fabrikerna i Mölndal och Landskrona, mil för mil gör vi skillnad”, säger Henrik Samuelson.

Kort om Pauligs hållbarhetsmål fram till 2030

I april 2020 presenterade Paulig en ambitiös hållbarhetsstrategi fram till 2030. Strategin bygger på FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Företaget har valt ut tre fokusområden med följande mål:

1. Produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande: År 2030 ska 70 % av Pauligs nettoförsäljning att komma från produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande.

2. Klimatåtgärder och cirkulär ekonomi: Fram till 2030 kommer Paulig att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 % och från värdekedjan med 50 %, från 2018 års baslinje. Pauligs vetenskapsbaserade mål är godkända av Science Based Targets-initiativet och målen överensstämmer med de minskningar som krävs för att hålla uppvärmningen till maximalt 1,5 °C. Paulig har också bytt till att använda kolneutrala lastpallar. Paulig har som målsättning att använda återvinningsbara och förnybara eller återvunna material i sina förpackningar senast 2030.

3. Rättvist och inkluderande arbetssätt: Pauligs mål är att vara en rättvis och inkluderande partner och arbetsgivare genom hela värdekedjan. Allt Pauligs kaffe är redan 100 % från verifierade hållbara källor och företaget strävar efter att utvidga detta arbete till att även omfatta andra råvaror. Målet är att 100 % av råvarorna från högriskområden ska komma från hållbara källor som verifierats av externa parter senast 2030.

Ämnen


Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur. Företaget erbjuder kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ under varumärkena Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

www.pauliggroup.com

Presskontakt

Nils Sjöberg

Nils Sjöberg

Presskontakt Communications Manager Sweden 070-085 24 11

Relaterat innehåll

Paulig - Santa Maria, Risenta

Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Pauligs omsättning uppgick 2021 till 966 miljoner euro. Företaget har 2 300 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour. www.pauliggroup.com

Paulig - Santa Maria, Risenta
Argongatan 2D
431 53 Mölndal
Sweden