​Inköp med högre syfte – SAP lanserar pris för hållbar upphandling 2020

Pressmeddelande -

​Inköp med högre syfte – SAP lanserar pris för hållbar upphandling 2020

Är du en innovatör inom hållbar upphandling? Nu lanserar SAP Hållbar Upphandling 2020 – ett nytt pris som fokuserar på samarbete, information och delning av beprövade idéer och upplevelser. Alla upphandlingsinnovatörer är välkomna att söka innan den 31 januari 2020.

Det är känt att upphandlingar bidrar till att skapa miljömässiga, sociala och kulturella värden som har effekt långt utöver den egna organisationen. Inköpare och upphandlare börjar också allt oftare att prioritera hållbarhetsfaktorer som drivs av kraven från organisationernas egna kunder, av samhälleliga värden och i vissa fall även av lagstiftning och nya regler.

Oavsett om vi talar om bekämpning av modernt slaveri och klimatförändringar eller om det handlar om att minska plasten i havet och stödja missgynnade grupper i samhället – förändrar man inköpsbeteendet leder det till en kraftig och positiv påverkan för en hållbarare värld. Det råder heller ingen tvekan om att företag strävar efter att förändra sina upphandlingar under de kommande åren.

Baserat på en rapport från SAP Ariba, Positiv inverkan på organisationer, samhällen och mänskliga rättigheter - Upphandling med syfte, lanserar SAP nu priset Hållbar Upphandling 2020 (SAP Sustainable Procurement Award 2020).

Till skillnad från andra upphandlingsutmärkelser värderas här enbart hållbarhetsfrågor – och i centrum står samarbete, information och delning av beprövade idéer och upplevelser. Utmärkelserna kommer att tilldelas organisationer som lyckas med att skapa hållbarare inköp.

Priset är uppdelat i sex kategorier:

 • Mångfald i leveranskedjan – att till exempel köpa in från små och medelstora företag eller minoritetsägda företag (exempelvis drivna av kvinnor eller etniska minoriteter) och samarbeta med sociala företag
 • Socialt och samhällsvärde – att till exempel stödja utbildning som lärlingsutbildningar eller stödja samhällen, uppmuntra företagande och sysselsättning, minska långvarig arbetslöshet, hjälpa till att lösa lokala frågor som buller, trafik osv.
 • Klimatrelaterade åtgärder – att till exempel minska energianvändningen, bidra till färre utsläpp, koldioxidreduktion eller minskad avskogning
 • Miljö- och naturrelaterade åtgärder – att till exempel minska vattenanvändning, plastförbrukning, återvinna och bidra till cirkulär ekonomi och skydda naturliga arter.
 • Mänskliga rättigheter – att till exempel aktivt stödja mänskliga rättigheter och rättvis anställning och bekämpa modernt slaveri, tvångsarbete eller lönediskriminering
 • Teknik – att använda teknik för att exempelvis identifiera potentiella problemområden eller kunna få insikt i eller hantera hållbarhet hos leverantörer eller i leveranskedjan

SAP:s pris för Hållbar Upphandling 2020 vill lyfta framtidsorienterade företag och individer från alla branscher – både från näringsliv och offentlig sektor – och är öppen för alla. Huvudsaken är att de driver innovation och uppvisar spetskompetens i att skapa och genomföra hållbara upphandlingar.

Så här ser tidsplanen ut:

 • 18 november 2019: Bidragsinlämningen öppnar
 • 31 januari 2020: Inlämningen stängs
 • 28 februari 2020: Finalisterna offentliggörs
 • April 2020: Vinnarna koras

Om du är en upphandlingsinnovatör ser vi fram emot att höra från dig. Berätta om ditt hållbara upphandlingsarbete och dela din berättelse med oss och andra. Lämna in ditt bidrag här: https://www.sap.com/idea-place/sustainable-procurement-awards.html/idea-place/sustainable-procurement-awards.html

Relaterade länkar

Ämnen

 • Datasäkerhet

Taggar

 • klimatförändring
 • mänskliga rättigheter
 • mr
 • klimat
 • miljö
 • mångfald
 • leveranskedja
 • csr
 • upphandling
 • hållbarhet
 • sustainability

Om SAP

SAP är marknadsledande inom intelligent företagsmjukvara för den nya upplevelseekonomin. SAP hjälper företag av alla storlekar och inom alla branscher: 77 procent av världens transaktionsbaserade omsättning går genom ett SAP-system. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys bidrar till att företagskunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP ger enskilda personer och organisationer bättre möjligheter att samarbeta och att använda djupa affärsinsikter för att vässa sin konkurrensförmåga. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara när och som de själva vill – utan avbrott. Vår heltäckande svit av applikationer och tjänster gör att över 437 000 företag och offentliga verksamheter hela tiden kan anpassa sin verksamhet och kan drivas lönsamt. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre. Mer information finns på www.sap.com och www.sap.com/sweden.

Presskontakt

Susanne Kapfer

Susanne Kapfer

Presskontakt Director Integrated Communications, SAP Norden PR och kommunikation + 46 (0)8 58772798
Mikael Westmark

Mikael Westmark

Presskontakt Presskontakt, Westmark Information +46 707 339810