Pressmeddelande -

Gör Linköpings till folkräknings-pilotkommun!

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna beslutat att Skatteverket ska genomföra folkräkningar i bostadsområden där problemet med felaktig folkbokföring är vanligt förekommande. Nu vill Eva Lindh, S, och Kristina Edlund, S, att Linköping blir en pilotkommun för att stoppa fusket.

Projektet ska bedrivas tillsammans med ett antal frivilliga kommuner och särskilt fokus kommer ligga på de bostadsområden där problemet är vanligt förekommande. Skatteverkets anslag för folkbokföringen ökas också i budgetpropositionen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

I rapporten Myndighetsgemensam lägesbild över organiserad brottslighet 2018–2019 beskrivs en omfattande problematik i utsatta områden. Det gäller exempelvis felaktiga folkbokföringsadresser och användande av c/o-adresser.

- En fungerande folkbokföring behövs för att styra ett samhälle. Många rättigheter och skyldigheter är kopplade till var man är folkbokförd. Den senaste tiden har vi sett flera exempel på felaktigheter i folkbokföringen, där människor både använder flera identiteter och är folkbokförda på felaktiga adresser. Fusket måste stävjas, säger Eva Lindh S, riksdagsledamot från Linköping.

Det finns många problem som uppstår när folkbokföringen brister. Rättig­heter som tillgång till försörjningsstöd och andra bidrag, platser för barnen i skola/förskola, tillgång till vuxenutbildning, rösträtt i kommunala val och tillgång till äldreomsorg styrs utifrån var du är folkbokförd. Det gäller även skyldigheter som att betala skatt.

- Jag har tidigare lyft problemet med handeln av svarta hyreskontrakt i Linköping. Det är problem kopplade till en felaktig folkbokföring. Jag vill att Linköpings kommun skyndsamt ansöker om att få bli en av de frivilliga pilotkommunerna för arbetet med att stoppa fusket, säger Kristina Edlund S, kommunalråd i opposition, Linköping.

För fler kommentarer, kontakta Eva Lindh på 0724-67 62 20 eller Kristina Edlund på 0722-40 07 40.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östergötland