Pressmeddelande -

Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg i Boxholm och storsatsning på sjukvården i Östergötland

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en historisk satsning där Sveriges kommuner får ett permanent tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen. För att vården ska klara återhämtningen efter covid-19 föreslås även att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022, vilket innebär 180 miljoner enbart för Region Östergötland. 

- Det här är den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen, säger Johan Löfstrand, S, riksdagsledamot från Östergötland.

- Under våren behövde sjukvården ställa om för att ge vård till patienter som var svårt sjuka i covid-19. Många planerade besök och operationer behövde skjutas upp. För att vården ska klara att hantera det uppdämda vårdbehovet, föreslår regeringen att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022. För Region Östergötland innebär det ca 180 miljoner kronor utöver de 135 miljoner man får i generella statsbidrag, säger Eva Lindh, S, riksdagsledamot från Östergötland.

- Regeringens besked innebär att vi i Boxholms kommun får ca 3,7 miljoner i generella statsbidrag, ca 2,7 miljoner äldreomsorgssatsning och ca 1,1 miljoner för Äldreomsorgslyftet. Det är stora pengar för oss och ett oerhört välkommet tillskott som ger oss förutsättningar att förstärka välfärden och äldreomsorgen, säger Britt-Marie Johansson, S, kommunstyrelsens ordförande i Boxholms kommun

För mer kommentarer kontakta Johan Löfstrand på 070-201 27 21, Eva Lindh på 072-467 62 20 eller Britt-Marie Johansson på 073-8389525. 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östergötland