Pressmeddelande -

Red Glead Discovery och SARomics Biostructures förvärvar WAC Weak Affinity Chromatography AB

WAC är en effektiv och innovativ drug discovery-teknologi för identifiering av nya molekyler som kan utvecklas till läkemedelskandidater och färdiga läkemedel. Teknologin utvecklades av professor Sten Ohlsons forskningsgrupp på Linnéuniversitetet i Kalmar. Red Glead Discovery och SARomics Biostructures har sedan tidigare en exklusiv licens för att använda WAC i sin gemensamma fragmentbaserade drug discovery-plattform.

Taggar

  • läkemedelsutveckling
  • kontraktsforskning
  • forskningsservice
  • drug discovery

Red Glead Discovery är ett av Sveriges snabbast växande företag inom preklinisk kontraktsforskning (drug discovery) med fokus på småmolekyler och peptider. Sedan starten 2011 har bolaget nära 200 kunder globalt att utveckla sina idéer mot nya läkemedel. Bolaget grundades 2011 av sju medarbetare från AstraZeneca R&D Lund. www.redglead.com

SARomics Biostructures erbjuder tjänster inom proteinkristallisering, strukturbestämning, beräkningskemi och fragmentscreening. SARomics är globalt erkända för sina strukturbiologiska färdigheter och hjälper för närvarande kunder i Asien, Europa och Nordamerika med att infria sina mål inom läkemedelsutveckling. www.saromics.com

Transientic Interactions grundades 2004 av affärsutvecklare Lennart Pedersen och professor Sten Ohlson. Bolaget är en spin-off från Linnéuniversitetet i Kalmar som kommersialiserat forskningen inom svaga (transienta) interaktioner som har bedrivits av professor Sten Ohlson.