Pressmeddelande -

Beslut fattade på årsstämma i SAS AB 2006

På årsstämman torsdag den 20 april 2006, beslutades det i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöter i SAS AB: Egil Myklebust (styrelseordförande), Berit Kjøll, Timo Peltola, Fritz H. Schur, Anitra Steen och Jacob Wallenberg samt nyval av Jens Erik Christensen. Jens Erik Christensen, född 1950, är också CEO i Codan A/S, Codan Forsikring A/S och Trygg-Hansa Försäkrings AB. Christensen är styrelseordförande i Forsikring & Pension och ledamot i Falck A/S. Det beslutades att valberedningen ska bestå av sex ledamöter och arbeta fram förslag att föreläggas årsstämmas 2007 för beslut avseende: ordförande vid årsstämman, bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelse uppdelat mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt styrelseutskott, arvode till revisor och förslag till valberedning inför årsstämman 2008. Följande ledamöter valdes till valberedningen: Jonas Iversen, Näringsdepartementet, för svenska staten; Jacob Heinsen, Finansministeriet, för danska staten; Reier Söberg, Närings- och handelsdepartementet, för norska staten; Mathias Pedersen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse; Jarl Ulvin för Odin Forvaltning; samt Henrik Michael Normann för Danske Bank. Stämman beslutade att det inte skulle lämnas någon utdelning till aktieägarna för år 2005. Också i frågan om bolagsordningsändring samt övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen i kallelsen. För ytterligare information Sture Stølen, Head of Investor Relations, +46 8 797 1451 SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Ämnen

  • Företagande

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med dagliga flygresor till populära
destinationer som London, Amsterdam och Paris. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 26 partners erbjuda över 1000 resmål världen över i 175 länder. För mer information, besök www.sas.se

Kontakter

Malin Selander

Presskontakt Pressansvarig, Sverige +46 70 997 4065