Pressmeddelande -

Resultatet för tredje kvartalet stödjer planen om lönsamhet för 2005

Nyckeltal från SAS koncernens kvartalsresultat idag: • Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick till 619 MSEK under tredje kvartalet 2005, en resultatförbättring på 526 MSEK. • Koncernens totala intäkter ökade med 7,4% till 16 567 MSEK för det tredje kvartalet 2005. • Koncernen transporterade totalt 9,3 miljoner passagerare under kvartalet, en ökning med 8,9 % jämfört med 2004. Resultatet på MSEK 619 är i linje eller något bättre en marknadens förväntningar (SME Direkt MSEK 595). Enhetskostnaden för Scandinavian Airlines sjönk med 5,1% i perioden januari-september 2005 vs 2004 justerad för valuta och bränsle. Jørgen Lindegaard, VD och koncernchef och för SAS koncernen kommenterar: - "Resultatet för kvartalet blev som förväntat positivt och stödjer den plan för lönsamhet som SAS koncernen arbetar med. Den nya affärsmodellen på Europa har visat sig framgångsrik och kombinerat med fortsatt sänkta enhetskostnader stärker vi koncernens position. Se kvartalsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information. SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med dagliga flygresor till populära
destinationer som London, Amsterdam och Paris. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 26 partners erbjuda över 1000 resmål världen över i 175 länder. För mer information, besök www.sas.se

Presskontakt

Malin Selander

Presskontakt Pressansvarig, Sverige +46 70 997 4065