Pressmeddelande -

S&P's nedgraderar SAS kreditbetyg två steg, med utsikterna "developing"

SAS kreditvärdighet nedgraderas idag två steg från BB- till B för SAS
långfristiga rating. Utsikterna bedöms som "developing".

Nedgraderingen är huvudsakligen ett resultat av bränslepriserna, överkapaciteten
på den Skandinaviska flygmarknaden, den försvagade konjunkturen samt
nedskrivningen att av good will värdet samt en skattefodran relaterat till
Spanair med 1.9 miljarder SEK.

S&P ser också positivt på att SAS koncernen har lite fasta investeringar samt
åtgärdsplaner på plats för att minska koncernens kostnader. S&P framhäver även
SAS initiativ för att minska kostnaderna mot relevant benchmark.

Nedgraderingen påverkar inte några av SAS koncernens lån eller kreditfaciliteter
eftersom dessa inte är knutna till S&P's rating.


SAS GROUP INVESTOR RELATIONSFör ytterligare information

Sture Stølen, VP, Head of SAS Group Investor relations + 46 8 797 1451

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med dagliga flygresor till populära
destinationer som London, Amsterdam och Paris. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 26 partners erbjuda över 1000 resmål världen över i 175 länder. För mer information, besök www.sas.se

Kontakter

Malin Selander

Presskontakt Pressansvarig, Sverige +46 70 997 4065