Pressmeddelande -

SAS koncernen resultat för tredje kvartalet var marginellt positivt.Nyckeltal från SAS koncernens tredje kvartalsrapport idag:

· Resultat före engångsposter uppgick för tredje kvartalet till 101 (553) MSEK,
en försämring med 452 MSEK

· Koncernen transporterade 9,8 miljoner passagerare, en minskning med 5,4%


SAS Koncernens resultat under tredje kvartalet blev som väntat endast marginellt
positivt på operativ nivå, 101 MSEK EBT före engångsposter. Förklaringen till
resultatnedgången i tredje kvartalet är densamma som tidigare under året,
konjunkturutvecklingen som både påverkar den totala efterfrågan samt ger ett
förändrat beteendemönster hos affärsresenärerna och fortsatt högt oljepris under
perioden.

Mats Jansson, VD och koncernchef kommenterar:

Vårt resultat för kvartalet är naturligtvis inte tillfredställande, men dock
positivt på operativ nivå. Mot bakgrund av den pågående finanskrisen, försvagad
konjunkturutveckling samt överkapacitet inom flygmarknaden har SAS koncernens
goodwill samt skattefodran avseende Spanair skrivits ned med 1 959 MSEK.
Nedskrivningen påverkar inte SAS likviditet.

Vi upplever nu en tredimensionell kris. Den finansiella krisen har kommit ovanpå
krisen i branschen och förstärker den negativa konjunkturutvecklingen. Utöver
detta har vi våra egna SAS specifika problem och utmaningar som vi nu adresserar
genom att tidigarelägga återstående åtgärder i S11 med fokus på att eliminera
återstående kostnadsgap.Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med dagliga flygresor till populära
destinationer som London, Amsterdam och Paris. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 26 partners erbjuda över 1000 resmål världen över i 175 länder. För mer information, besök www.sas.se

Kontakter

Malin Selander

Presskontakt Pressansvarig, Sverige +46 70 997 4065