Pressmeddelande -

SAS Koncernens resultat i nivå med föregående år

Nyckeltal från SAS koncernens bokslutskommuniké idag: · Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick till -1 319 MSEK under första kvartalet 2006, vilket är i nivå med föregående år. · Koncernens totala intäkter ökade med 11,1% till 14 467 MSEK. · Koncernen transporterade totalt 8,5 miljoner passagerare, en ökning med 12,2%. Jørgen Lindegaard, VD och koncernchef kommenterar: - Första kvartalet och speciellt månaderna januari och februari är alltid den mest utmanande perioden för alla flygbolag. Både affärs- och privatresandet är lågt. Tyvärr har resultatet påverkats negativt av pilotkonflikten i januari med cirka 250 MSEK. Koncernen är också påverkat av en svagare utveckling i Subsidiary & Affiliated Airlines samt i Airline Support Businesses. Trafikutvecklingen och kabinfaktorerna de två senaste veckorna efter påsken har varit fortsatt mycket goda för samtliga av koncernens flygbolag och kapacitetssituationen är stabil. Vi fortsätter att arbeta kraftfullt för att parallellt öka kundvärdet och kostnadseffektiviteten i samtliga av koncernens enheter. Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information. SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med dagliga flygresor till populära
destinationer som London, Amsterdam och Paris. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 26 partners erbjuda över 1000 resmål världen över i 175 länder. För mer information, besök www.sas.se

Kontakter

Malin Selander

Presskontakt Pressansvarig, Sverige +46 70 997 4065