​Marschallpromenaderna årets adventssuccé

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2020 09:45 CET

​Samarbete för ungas etablering på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2020 07:10 CET

‑ Med hjälp av Säters kommuns Unga till arbete har vi hittat en fantastisk ung person från bygden, som hjälper oss att klara av den allt mer utmanande driften i butiken. Jag tror och hoppas att den här anställningen bara är början i ett långt samarbete mellan ICA Gustafs och Unga till arbete, säger Sebastian Gustafsson, ICA i Gustafs.

Sebastian är nybliven ägare till ICA i Gustafs och ser olika möjligheter till att vara en del av bygdens utveckling:
-Vi på ICA Gustafs försöker att inte se problem, utan istället smarta lösningar.

Coronaläget är en av de saker som driver på utvecklingen, och vi har på kort tid byggt om vår butik och satsar på bättre framkomlighet och ökade öppettider.

Unga till arbete är en del av Säters kommuns arbete med att stödja ungdomar på vägen mot en egen anställning och försörjning.
-Unga till arbete har fått mig att växa som person och jag hade inte kommit så här långt utan den hjälpen. Jag är väldigt tacksam som fått chansen att få jobbet på ICA, det betyder mycket, säger Moa Eriksson
Linda Sunnerback är kursledare/coach på Unga till arbete:
-Det här samarbetet med ICA Gustafs hoppas jag kan leda till att fler företag törs och vill ta emot praktikanter som i sin tur kan leda till anställning, säger Linda Sunnerback, kursledare/coach Unga till arbete:
-Önskescenariot är ju att kommunens företag ska kunna och vilja kontakta kommunen om och när de kan ta emot någon på praktik, arbetsträning och så vidare - men även när de har behov att anställa.
-‑ Jag och mina kollegor känner våra deltagares styrkor och svagheter och förhoppningsvis kan vi därmed matcha företagens behov. Win/win för alla inblandade som jag ser det.

Fakta Unga till arbete Säter:

Unga till arbete/UTA vänder sig till ungdomar mellan 16-24år och har bedrivits i Säter sedan 2010.
I unga till arbete får du möjlighet att, med stöd av en handledare, arbeta fram en individuell handlingsplan. Både kurs, praktik, arbete och vidareutbildning kan ingå i planen, men slutmålet är alltid detsamma, någon form av egen försörjning.
I dagsläget har över 250 ungdomar deltagit i Unga till arbete i Säter.

Presskontakt

Sebastian Gustafsson 
Handlare, ICA Nära Gustafs 
Tel:076-1613701

Linda Sunnerback
Kursledare/coach Unga till arbete i Säter
 Tel: 076-1166360

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Läs vidare »

Säters julmagi i nya former

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2020 06:50 CET

​Genuin Jul i Säter blir det- men ingen julmarknad

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2020 07:20 CET

Säter är julstaden där julstämningen löper som en glittrande, röd tråd från första advent fram till jul.

Kulturpriset till Gunnar Dicander och ungdomskulturstipendiet till Norma Wikström

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2020 10:01 CET

Gunnar Dicander tilldelas kulturpriset och Norma Wikström får ungdomskulturstipendiet 2020!

Kulturnämnden i Säter beslöt på nämndsmötet den 29 oktober att Gunnar Dicander tilldelas kulturpriset och att Norma Wikström får ungdomskulturstipendiet 2020.

Gunnar Dicander är bosatt i Grängshammar. Han har varit ordförande i Silvbergs hembygdsförening i över 15 år och har lagt ner stort engagemang och många ideella timmar för sin hembygd.

Gunnar besitter en gedigen kunskap i lokalhistoria och är den drivande kraften i den mycket aktiva hembygdsföreningens verksamhet. Hans insatser för hembygden har bland annat inneburit att 150 olika gamla platser skyltats upp - gruvor, vägar, torp med mera. Allt för att namnen ska bli bevarade.

Varje år genomför han olika historiska vandringar i bygden för att sprida kunskap. Vandringarna lockar många deltagare, och bidrar till att stärka bygdens identitet och sammanhållning. Många lockas av Gunnars anspråkslösa framtoning och hans starka engagemang för den lokala historien.

Gunnar tilldelas priset med motiveringen ”Gunnar Dicander tilldelas Säters kommuns kulturpris 2020. Gunnar besitter en stor kunskap om sin hembygd och hembygdshistoria. Med ett stort och oförtröttligt engagemang på sin fritid har Gunnar gjort betydande insatser för Silvberg och Grängshammar”.

Norma Wikström brinner för dans. Hon har dansat och tävlat för Sinclairs Dala Dansstudio sedan hon var 6 år. Nu går Norma på Lugnetgymnasiets estetiska linje med inriktning dans.

2014 blev hon uttagen i svenska landslaget i disco och åkte till Turin i Italien och tävlade i solo och par.

Norma får ungdomskulturpriset med motiveringen ”Norma Wikström tilldelas 2020 års ungdomskulturstipendium i Säters kommun för sitt engagemang för dans och viljan att utvecklas inom konstformen”.

Både kulturpris och stipendium kommer att delas ut vid en mindre ceremoni 10 december.

Presskontakt kulturpriset

kultursekreterare Karin G Hästö telefon: 0225- 55189

Presskontakt ungdomskulturstipendiet

kultursekreterareTherese Nylén, telefon: 0225-55187

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kulturnämnden i Säter beslöt på nämndsmötet den 29 oktober att Gunnar Dicander tilldelas kulturpriset och att Norma Wikström får ungdomskulturstipendiet 2020.

Läs vidare »

​Workshop i samtida dans med Björn Säfsten

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2020 06:50 CEST

​Säters kommun bjuder alla barn och unga 0 – 17 år på gratis höstlovsaktiviteter!

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2020 07:40 CEST

Särskilda boendet Prästgärdet försenat efter upphävt bygglov

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2020 16:33 CEST

 - Vi kommer att bygga ett nytt särskilt boende på Prästgärdet, men vi kommer behöva anpassa oss efter Länsstyrelsens synpunkter, säger Mats Nilsson, ordförande för styrgruppen för Särskilda boendet Prästgärdet, efter att ha nåtts av Länsstyrelsen Dalarnas beslut om att upphäva det beslut om bygglov som Miljö- och byggnämnden i Säters kommun fattat.

Detaljplanen för planområdets syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre med nödvändiga kringfunktioner. Länsstyrelsen motiverar sitt beslut utifrån tre synpunkter som utgår från den detaljplan som beskriver hur platsen ska användas vid byggnation.

1. ”Huvudbyggnad ska ges en gestaltningsmässigt omsorgsfull utformning och delas upp så att den upplevs som flera byggnadsvolymer”

2. ”Fasad ska huvudsakligen utgöras av träpanel med faluröd färg.”

3.”Tak får inte vara av blänkande material.”

Länsstyrelsen bedömer att ansökan om byggnadslov avviker på de tre punkterna.

- Länsstyrelsen har gjort sin bedömning och vi kommer att följa och anpassa oss till den bedömningen, säger Mats Nilsson.

- Styrgruppen bedömer att punkt två och tre är enkelt åtgärdade. När det gäller den första punkten krävs det att vi låter arkitekten se över på vilka sätt byggnaden ytterligare skulle kunna anpassas för att i högre grad upplevas som flera byggnader, trots att det är en byggnad.

- Det är viktigt att behålla byggnadens funktioner så att det blir en god arbetsmiljö och en god boendemiljö för de vi bygger det här för: äldre med stora behov av hjälp och stöd i vardagen. säger Sune Hemmingsson, ledamot i styrgruppen i egenskap av socialnämndens ordförande.

Att bygglovet nu har upphävts kommer få konsekvenser för såväl framtida boende som ekonomiskt.

- Det blir förseningar, och alla förseningar drabbar de som har behov av det här boendet, de kommer bli en senare inflytt för dem, säger Sune Hemmingsson.

- Vad gäller kostnaden för förseningen kan vi inte veta det ännu. Förhoppningsvis kan vi hålla ökade kostnader till ett minimum, men vilka förändringar vi behöver göra och hur lång tid det tar tills vi kan få bygglov och därefter startbesked är avgörande, säger Mats Nilsson.

Projektet fortsätter och den pålning som pågår påverkas inte, eftersom det görs utifrån det första marklovet, inte det bygglov som nu upphävts.

- Men därefter kan vi inte fortsätta förrän vi fått bygglov utifrån de förändringar vi nu gör i projekteringen, säger Mats Nilsson.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Läs vidare »

​Morbyvägen blir bygdeväg

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2020 07:00 CEST

​God följsamhet vid uppföljning av tillsyn relaterad till covid-19

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 11:08 CEST

Säters kommun har sedan maj 2020 utfört tillsyn på restauranger och caféer gällande covid-19. Kommunen har valt att göra tillsyn på plats på de restauranger och kaféer som finns i kommunen. I samband med tillsynen har verksamhetsutövaren fått information och råd om smittskyddsåtgärder samt vad som krävs för att uppfylla lagstiftningen.

I samband med tillsynen har kommunens inspektör överlämnat informationsmaterial till restaurangerna och caféerna.

Det har handlat om vad verksamhetsutövaren ska informera till personal, och innefattat material för uppsättning i restaurangen och lokaler samt inne på toaletter för besökande/kunder.

-Flera verksamhetsutövare har åtgärdat avvikelserna omgående och vid de uppföljande inspektionerna har samtliga verksamheter godkänts säger Anna Hagström, miljöinspektör vid Säters kommun.

-Vi hoppas att restaurangerna och caféerna fortsätter att vara noggranna med att följa de rekommendationer som finns, eftersom smittan fortsätter att spridas i Sverige och Dalarna.

-För att det ska fortsätta fungera väl, är det viktigt att besökare följer de instruktion som ges på plats på restauranger och caféer. Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Från den 1 juli gäller lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526).

Presskontakt

Helena Olander, miljö- och byggchef

Tel: 0225-55 193

E-post: helena.olander@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Läs vidare »

Om Säters kommun

Trästaden Säter med landsbygdsparadisen Gustafs, Stora Skedvi och Solvarbo

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn. Säter i Södra Dalarna.