Informationsmöte den 15 maj 2006

Tid 15 Maj 2006 00:00 – 00:00

SBAB kommer den 15 maj 2006 att hålla ett informationsmöte för innehavare av SBAB:s svenska bostadsobligationer. Mötet kommer att äga rum hos SEB i Stockholm. Information kommer då att lämnas om SBAB:s nya dotterbolag, AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ). Vid mötet kommer även information att lämnas om gäldenärsbytet, vilka tidsramar som gäller samt hur bytet praktiskt kommer att gå till. Obligationsinnehavare kommer att beredas möjlighet att ställa frågor vid mötet. För ytterligare information, kontakta: Per-Åke Nyberg, Treasurer Tfn: 08-614 38 41 eller 0709-46 78 98 E-post: per-ake.nyberg@sbab.se SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 14,0% på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,5% på privatmarknaden.

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37

Relaterat innehåll