Pressmeddelande -

Efter fallet i april – bred uppgång i bostadspriserna i maj

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj: Med undantag för i Storgöteborg och Stormalmö steg priserna på lägenheter i maj. I Stormalmö stod de stilla medan de sjönk med 1,5 procent i Storgöteborg. I Storstockholm ökade de med 0,3 procent. Villapriserna steg i samtliga mätta områden – i Stormalmö med hela 5,1 procent.

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj visar på en bred uppgång i bostadspriserna i maj för både lägenheter och villor. Endast i StorGöteborg fortsatte de att sjunka för lägenheter. I Stormalmö stod lägenhetspriserna stilla. Lägenhetspriserna steg med 0,3 procent i Storstockholm. Villapriserna steg i samtliga mätta områden – i Stormalmö med hela 5,1 procent.

- När vi sammanställde siffrorna för april över olika regioner såg vi att vi hade en bred prisnedgång i många av de områden som också hade den största smittspridningen. Det är tydligt att optimismen tilltagit på bostadsmarknaden i maj, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Så här långt har bostadsmarknaden stått emot coronakrisen väl och i linje med de bedömningar vi tidigare gjort, säger Robert Boije.

- Det är samtidigt förstås för tidigt att dra slutsatsen att bostadsmarknaden är immun mot coronakrisen. Fortsätter arbetslösheten att öka markant och överstiger tvåsiffriga tal i höst, så går det inte att utesluta prisfall igen. Jag tror dock inte på några stora prisfall. Med en tilltagande ekonomisk aktivitet i Sverige under det tredje kvartalet och i frånvaro av en omfattande andra smittspridningsvåg, bedömer jag att bostadspriserna kommer att ha stått stilla under året eller möjligen ökat något när vi den sista december gör bokslut, säger Robert Boije.

Anm: SBAB Booli HPI uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre 3 senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • booli
  • sbab bank
  • sbab
  • robert boije
  • chefsekonom

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Kontakter

Josephine Linghammar

Presskontakt Booli 0706470815

Robert Boije

Chefsekonom, SBAB 0702 69 45 91

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37