Pressmeddelande -

Intresset för rörliga lån växer kraftigt

Andelen bolån med rörlig ränta fortsatte att öka i april. Den uppgick till 70 procent och är nu tillbaka på nivån från hösten 2005. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder. Andelen bolån med rörlig ränta ökade från 66 till 70 procent i april. De korta bindningstiderna (1-4 år) backade från 23 till 20 procent. Andelen med de längsta bindningstiderna låg oförändrad på 11 procent i april. Det ska jämföras med 21 procent i december när det stod klart att Riksbanken snart skulle börja höja styrräntan. – Den höga och växande andelen lån till rörlig ränta kan tolkas så att hushållen väntar sig mycket försiktiga räntehöjningar från Riksbanken. I december förra året såg vi en ganska stark ökning av intresset för lån med långa bindningstider men det har sedan avtagit. Så länge Riksbanken signalerar en försiktighet när det gäller räntehöjningar kan vi räkna med att intresset för rörliga lån fortsätter att vara stort, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB. Andel rörliga och bundna bolån för SBAB:s nyutlåning till privatkunder [Removed Graphics] Den ökade andelen rörliga lån har inneburit att den genomsnittliga bindningstiden för SBAB: s nyutlåning successivt fallit tillbaka i år. I december förra året var den drygt 22 månader, i april var den knappt 16 månader vilket är nära det långsiktiga genomsnittet. Genomsnittlig bindningstid för SBAB: s nyutlåning till privatkunder [Removed Graphics] - Det verkar vara så att hushållen aktivt bevakar utvecklingen på räntemarknaden och blev mer benägna att binda i december när det blev klart att Riksbanken snart skulle höja räntan. När förväntningarna på Riksbankens räntehöjningar skruvats ner har benägenheter att binda fallit tillbaka. Det innebär att hushållen är mer exponerade för kommande styrräntehöjningar, säger Barbro Wickman-Parak. Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider Bindningstid 2004 2005 feb-06 mar-06 april-06 Rörlig (3 mån) 67 60 64 66 70 Bundet 1-4 år 26 28 22 23 20 Bundet 5-10 år 7 12 13 11 11 Totalt 100 100 100 100 100 Anm: Eftersom procenttalen avrundats summerar de inte alltid till 100. För mer information, kontakta: Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 38 88 eller 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se Tomas Pousette, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 43 88, 0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se Mattias Isaksson, pressansvarig SBAB, tfn 08-614 38 50, 0708-80 38 50 eller mattias.isaksson@sbab.se För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37