Pressmeddelande -

Rörlig boränta närmar sig tidigare popularitetsrekord

Andelen bolån med rörlig ränta ökade till hela 76 procent i augusti. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder. Rörlig boränta stärker sin dominans när det gäller SBAB:s nya lån till privatkunder. Under augusti ökade andelen rörliga bolån till 76 procent från 69 procent i juli och närmar sig därmed toppnoteringen på över 80 procent i början av 2000. Lån med korta bindningstider (1-4 år) fortsatte att tappa i popularitet; andelen sjönk från 25 procent i juli till 19 procent i augusti. Även för längre löptider minskade andelen. I augusti var den 5 procent mot 6 procent i juli. - Trots att bundna boräntor sänkts i juli och augusti har lån till rörlig ränta stärkt sin ställning som mest populära val bland våra bolånekunder, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB. Hushållens val av bindningstider styrs framför allt av skillnaden mellan bunden och rörlig ränta. När ränteskillnaden är stor brukar andelen rörliga bolån vara hög. - Skillnaden mellan femårig och rörlig ränta var tidigare under sommaren nästan 2 procentenheter. Nu har den kommit ner till 1,70 procentenheter, även det en stor skillnad. Även om ränteskillnaden tillfälligt skulle dras ner ytterligare en aning lär det inte rubba den rörliga räntans popularitet, säger Barbro Wickman-Parak. Nya bottenlån till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider Bindningstid 2002 2003 apr-04 maj-04 jun-04 jul-04 aug-041 Rörlig (3 mån) 61 48 59 61 67 69 76 Bundet 1-4 år 30 41 31 30 26 25 19 Bundet 5-10 år 8 10 10 8 7 6 5 Totalt 100 100 100 100 100 100 100 1. Statistiken för augusti är preliminär För mer information, kontakta: Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, på 08-614 38 88, 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se Tomas Pousette, ränteanalytiker SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663 eller tomas.pousette@sbab.se Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37