Pressmeddelande -

SBAB ändrar bolåneräntorna f.o.m. 2008-11-04

SBAB sänker bolåneräntan på tre månaders och ett års bindningstid. Tremånadersräntan sänks med 0,12 och ettåringen med 0,18 procentenheter.

SBAB:s tabellränta är en utgångsränta och bolånekunderna kan få både högre och lägre ränta. I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds.


3-månader

-0,12 %

5,78 %


1 år

-0,18 %

5,87 %


2 år

Oförändrad

4,98 %


3 år

Oförändrad

5,10 %


4 år

Oförändrad

5,25 %


5 år

Oförändrad

5,35 %


7 år

Oförändrad

5,60 %


10 år

Oförändrad

5,65 %


Våra kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se eller kontakta vår kundtjänst på 0771-45 30 00.

Ränteändringen gäller även för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikanobanken, GE Money Bank, SalusAnsvar och Bank2.

För mer information, kontakta:
Lena Hedlund, kommunikationschef SBAB
Telefon: 08-614 38 49
Mobil: 0708-58 07 25
E-post: lena.hedlund@sbab.se

Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Konsument
Telefon: 08-614 38 50
Mobil: 0705-32 26 60
E-post: fredrik.bergstrom@sbab.se

SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på www.sbab.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37