Pressmeddelande -

SBAB ändrar boräntorna

Bolåneföretaget SBAB höjer från och med den 3:e maj de bundna räntorna med mellan 0,07 och 0,15 procentenheter. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners Ikanobanken, ICA Banken AB, SalusAnsvar och Bank2. Räntehöjningen är en anpassning till höjda marknadsräntor under den senaste tiden. Bindningstid Villa Fritidshus och bostadsrätter Förändring Rörlig (3-mån) 2,98 % 2,98 % Oförändrad 1 år 3,48 % 3,48 % +0,05 % 2 år 3,82 % 3,82 % +0,10 % 3 år 4,09 % 4,09 % +0,10 % 4 år 4,35 % 4,35 % +0,07 % 5 år 4,53 % 4,53 % +0,15 % 7 år 4,74 % 4,74 % +0,12 % 10 år 4,93 % 4,93 % +0,15 % För mer information, kontakta: Lena Hedlund, Chef kommunikation, på 08-614 38 49, 0708-58 07 25, eller e-post lena .hedlund@sbab.se Peter Gertman, chef Privatmarknad, tel 08-614 43 15 eller 0708-76 13 33, eller e-post peter.gertman@sbab.se För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00 SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Presskontakt

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37