Pressmeddelande -

SBAB ändrar räntorna

Bolåneföretaget SBAB höjer från och med den 15:e maj inlåningsräntan på Sparkontot och SBAB-kontot med 0,12 %. Sparkontot har efter höjningen 3,12% ränta och SBAB-kontot 3,87% ränta. Bolåneräntan på 3-månaders bindningstid höjs med 0,12 %. Övriga bindningstider lämnas oförändrade. SBAB ändrar boräntorna Ränteändringen på 3-månadersräntan gäller även för SBAB:s samarbetspartners GE Money Bank, ICA Banken, Ikanobanken, SalusAnsvar och Bank2. För mer information, kontakta: Lena Hedlund, kommunikationsdirektör SBAB, Tel: 08-614 38 49, Mobil: 0708 – 58 07 25 lena.hedlund@sbab.se Anders Heder, controller SBAB, Tel: 054-17 44 58, Mobil: 0708-12 98 68, anders.heder@sbab.se För mer information om sparande och bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00 SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en total marknadsandel om 10,6 % (2006-12-31). För mer information, besök oss på www.sbab.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37