Pressmeddelande -

SBAB har det bästa sparkontot!

SBAB fick i år priset för Årets Sparkonto av tidningen Privata Affärer.
Årets sparkonto tilldelas SBAB:s Sparkonto med motiveringen:
"Enkelhet kännetecknar tyvärr inte de flesta bankers sparkonton. Men denna utmanare har på ett förtjänstfullt sätt gett oss ett nytt sparkonto utan krångliga villkor och olika trappsteg, samt en av marknadens bästa räntor."

Våren 2007 lanserade SBAB sparkonton med bra och enkla villkor.
Inga avgifter, ränta från första kronan och fria uttag.


- Vi har lyssnat på kundernas önskemål om en enkel och tydlig sparprodukt med hög ränta. Den fantastiska kundtillströmningen vi haft sedan lanseringen visar att vi lyckats, säger Fredrik Bergström chef för affärsområdet Konsument på SBAB.SBAB har idag drygt 30000 sparkonton.


För mer information, kontakta:


Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Konsument
Telefon: 08-614 38 50
Mobil: 0705-32 26 60
E-post: fredrik.bergstrom@sbab.se

Karin Strand, Pressansvarig
Telefon: 08-614 38 13
Mobil: 0705-54 38 13
E-post: karin.strand@sbab.se

SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på www.sbab.se


Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37