Pressmeddelande -

SBAB har erhållit Finansinspektionens tillstånd att ge ut säkerställda obligationer.

SBAB:s helägda dotterbolag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk parallellfirma The Swedish Covered Bond Corporation, erhöll den 31 mars 2006 Finansinspektionens tillstånd att emittera säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Dotterbolaget erhöll samtidigt tillstånd som kreditmarknadsbolag. SBAB:s målsättning är att uppnå triple-A rating på dotterbolagets säkerställda upplåning. – Det är mycket glädjande att SBAB nu har fått Finansinspektionens tillstånd att via det nyetablerade dotterbolaget emittera säkerställda obligationer. Vi ser fram emot att kunna erbjuda investerare en ny investeringsprodukt med mycket hög kreditvärdighet. Vår målsättning är att introducera säkerställda obligationer i marknaden under andra kvartalet i år, säger SBAB:s VD Eva Cederbalk i en kommentar. SBAB avser att omvandla samtliga svenska obligationslån, Lån nr 118 och Lån nr 121—128, för att ingå i dotterbolagets säkerställda skuld. Ett nytt EMTN-program för säkerställda obligationer avses upprättas för dotterbolaget. För ytterligare information, kontakta: Johanna Clason, Finansdirektör Tfn: 08-614 38 40 eller 0706-67 78 40 E-post : johanna.clason@sbab.se Eva Cederbalk, VD Tfn: 08-614 43 01 eller 0705-23 23 02 E-post: eva.cederbalk@sbab.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37