Pressmeddelande -

SBAB:s helägda dotterbolag SCBC har erhållit Finansinspektionens godkännande av grundprospektet avseende säkerställda obligationslån

SBAB:s helägda dotterbolag, AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), SCBC, har erhållit Finansinspektionens godkännande av ”Grundprospekt avseende obligationslåneprogram för kontinuerlig utgivning av säkerställda obligationslån” samt ”Erbjudande om utbyte av befintliga obligationer mot säkerställda obligationer”. Obligationslånen som omfattas av erbjudandet om byte till säkerställda obligationer är; SBAB Lån 118, 121—123. Handlingarna som avser erbjudandet om byte till säkerställda obligationer beräknas vara befintliga obligationsinnehavare tillhanda den 23 maj 2006. Erbjudandet gäller t o m den 7 juni 2006, klockan 15.00 då anmälningssedlarna i original samt befintliga obligationer enligt instruktion i erbjudandehandlingarna ska vara SEB Fixed Income Operations tillhanda. Grundprospektet och erbjudandehandling finns tillgängligt på www.sbab.se För ytterligare information, kontakta: Per-Åke Nyberg, Treasurer Tfn: 08-614 38 41 Mobil: 0709-46 78 98 E-post: per-ake.nyberg.sbab.se Christine Ehnström, Chefsjurist Tfn: 08-614 38 36 Mobil: 0709-72 66 95 E-post: christine.ehnstrom@sbab.se SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 14,0% på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,5% på privatmarknaden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37